Studeren in het buitenland met een functiebeperking

ERASMUS+

Het Erasmus+ programma voorziet extra middelen voor deelnemers (stagiairs, studenten, docenten, ...) met een functiebeperking. Een persoon met een functiebeperking kan nl. een bijkomend budget krijgen bovenop de standaard Erasmusbeurs. Deze subsidie komt tegemoet in de extra onkosten die de buitenlandse mobiliteit met zich meebrengt voor de persoon met een beperking.

Studenten en docenten met een functiebeperking nemen niet zo vaak deel aan het Erasmus+ programma. EPOS, het Nationaal Agentschap voor Erasmus+, wil studenten en docenten met een functiebeperking aanmoedigen om meer deel te nemen. Het NA biedt de mogelijkheid aan personen met een functiebeperking om op voorbereidend bezoek te gaan in het land van bestemming. Indien nodig kan ook een begeleider meereizen.  

Deze brochure licht toe wie in aanmerking komt voor deze specifieke aanmoedigingsmaatregelen en wat deze laatste inhouden.
Iedereen mobiel: Een gids voor Erasmussers met specifieke noden (PDF)
De brochure bevat ook enkele verhalen van ex-Erasmusers over hun buitenlandse ervaring.


EXCHANGEABILITY-MAPABILITY-MAPPED!

Om studenten met een beperking makkelijker te laten deelnemen aan uitwisselingsprogramma's werkte een consortium van ESN (Erasmus Student Network), UNICA, ErasmusHogeschool Brussel, University of Cyprus, Tallinn University of Technology, Eötvös Lorand University Budapest en Comenius University Bratislava een project uit. Tijdens het project werden onder meer 5 instellingen voor hoger onderwijs bezocht i.s.m. de ‘ExchangeAbility Ambassadors’ - studenten met een beperking van de uitsturende en ontvangende instellingen). Meer info vind je op exchangeability.esn.org/

In 2013 ging het Erasmus Student Network van start met het project ‘MapAbility’. 
Mapability is een informatietool voor studenten met een beperking die een buitenlandse studie-ervaring overwegen (en hun ondersteuners). De tool bevat praktische informatie over de toegankelijkheid van hoger onderwijsinstellingen en hun dienstverlening. Vooral de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en de omgeving komt aan bod.

Mapped! is een nieuw project (en de opvolger van Mapability) dat studenten informatie biedt over de toegankelijkheid van instellingen voor hoger onderwijs, maar ook vele andere plekken en diensten. Het online platform hiertoe werd verbeterd én een nieuwe app werd ontwikkeld. Meer info : mapped.eu

 

SIHO

Op  de website van Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) vind je heel wat nuttige tips en een aantal voorbeelden van studenten met een functiebeperking die een periode in het buitenland studeerden of stage liepen (de zgn. Mobility Portraits). Je kan er ook het rapport No limits to international exchange?! nalezen.

 

ANDERE:

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) bracht in 2018 advies uitover de internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking. Je vindt de beleidsaanbevelingen hier terug.

Op de website van het project ‘Study abroad without limits’ kan je informatie vinden en concrete vragen stellen over internationale mobiliteit met een beperking : www.thelinknetwork.eu/

Het Nederlandse Handicap+ Studie ontwikkelde een brochure rond studeren met een functiebeperking in het buitenland. 
Sommige zaken zijn in Vlaanderen misschien minder van toepassing, toch vind je er heel wat nuttige tips en ervaringen in terug. Je vindt de pdf terug via volgende link:
www.handicap-studie.nl/stream.aspx?id=142
www.handicap-studie.nl/downloads/studeren%20in%20het%20buitenland%202009.pdf

Verder studeren met een beperking, kan dat? tzalwel! (Videos op VIMEO)
 

Access & Inclusion group van de European Association for International Education (EAIE): http://www.eaie.org/home/about-EAIE/expert-communities/overview/access.html

Mobility International USA: Advancing disability rights and leadership globally
www.miusa.org/