Werkervaring opdoen in het buitenland

Een job vinden kan een hindernissenparcours zijn.
Werkgevers worden steeds veeleisender wanneer het gaat om talenkennis en ervaring buiten de school .

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen en je C.V. te verrijken via bedrijfsstages of werkervaring in het buitenland.
Aangezien stage een zeer breed begrip is dat verschillende activiteiten dekt, schetsen we hier een duidelijk begrippenkader:

 

Stage lopen (werkplekleren) ≠ werkervaring opdoen.

In onderstaand schema verduidelijken we deze twee begrippen:

 
Stage lopen Werkervaring opdoen
-standaardcontract met 3 partijen ( stagiair, school of centrum en de stageplaats) - meestal ad hoc contract met 2 partijen ( stagiair en de stageplaats)
-gebeurt in de loop van de opleiding -gebeurt na het voleindigen van de opleiding of studie
-duidelijke afspraken ivm inhoud van de stage en opvolging tussen school of centrum en de stageplaats -afspraken tussen stagiair en de stageplaats
-evaluatie van de stage door de school of het centrum -geen evaluatie van de werkervaring door externen
-verzekeringen in kader van de schoolopleiding -verzekering, sociaal statuut??
-toezicht school of centrum zorgt voor zekere controle op ongezond en gevaarlijk werk -controle op gevaarlijk of ongezond werk??
-school of centrum volgt op in geval van niet opvolging afspraken -modaliteiten voor de opzegging van het contract door één van de partijen
-in principe geen vergoeding -in principe gekoppeld aan een minimale vergoeding ( gevolgen fiscaliteit, wat met té minimale of geen vergoeding?? Soms is de vergoeding zelfs in natura, cfr kost en inwoon)
 

In dit kader hebben we het over het opdoen van werkervaring, aangezien alles wat met de stage samenhangt geregeld wordt door de instelling waar de leerling zijn opleiding volgt.

 

Deze werkervaring in een professionele omgeving zijn de ultieme gelegenheid om :

 
  • In de door jouw uitverkozen sector je capaciteiten in praktijk te brengen en te verbeteren.
 
  • Je in het bedrijfsleven te integreren en teamspirit aan te kweken.
 
  • Je talenkennis verder uit te breiden, zowel de spreektaal via je verblijf, als de woordenschat eigen aan de sector waarin je wil werken.
 
  • Je de cultuur en de plaatselijke mentaliteit laten ontdekken.
 
  • Je kennissenkring en sociale netwerk uit te breiden.
 

Je kan via buitenlandse werkervaring je toekomstige carrière een boost geven. Er zijn verschillende mogelijkheden in Europa en de VS. 
De mogelijkheden en voorwaarden worden later in dit hoofdstuk vermeld. Sommige programma’s laten toe om een stage te combineren met taallessen ter plaatse.

 

Buitenlandse werkervaringen zijn echt populair, omdat werkervaringen financieel vaak makkelijker te verteren zijn dan een studie in het buitenland. Werkervaringen worden meestal niet vergoed, hoewel je onkosten vaak terugbetaald worden.

 

 

AANDACHT!
We wensen er toch wel even op te wijzen dat niet alles aan dit verhaal rozengeur en maneschijn is. Er zijn wel enkele gevoelige en belangrijke punten die je in je achterhoofd moet houden. Werkervaring in het buitenland is niet altijd zonder risico’s en bovendien altijd op jouw eigen risico! Het afsluiten van een contract is altijd een heikel punt. Vaak wordt de overeenkomst in vertrouwen gesloten en met een handdruk bezegeld. Je hebt dan, mocht er iets foutlopen, geen poot om op te staan. Bovendien komt het soms voor dat buitenlandse jongeren vaak gebruikt worden om het vuile en gevaarlijke werk op te knappen. Dit ligt soms aan de grondslag dat deze jongeren “stielbedervers” worden genoemd. De inlandse arbeiders weigeren in enkele gevallen om deze niet erg leuke en veilige klussen op te knappen en de jongere wordt dan voor de spreekwoordelijke kar gespannen. Hierdoor wordt het contact tussen de jongere en de andere werknemers al bij voorbaat gehypothekeerd. Het is dus van een vrij groot belang dat je je goed informeert en uit je doppen kijkt waar je terecht komt en met wie je in zee gaat.
European Quality Charter on internships and apprenticeships
 

Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen?

 

De grote hamvraag is hoe je de werkervaring in het buitenland gaat organiseren?

 

Er zijn verschillende programma’s die het iets makkelijker maken om een buitenlandse werkplek te vinden. De meeste van deze organisaties helpen je ook om een werkvergunning te verkrijgen, als je zelf al een plaats hebt gevonden.

 

Er zijn verschillende denkpistes mogelijk om aan die gegeerde werkplek in het buitenland te geraken. Wij sommen enkele voor de hand en minder voor de hand liggende mogelijkheden op.

 

Ga eens te rade bij de Kamer van Koophandel in jouw buurt. Zij beschikken over een gids met de naam Kompass. Hierin vind je vaak nuttige adressen van bedrijven die je op je zoektocht kunnen helpen. Te raadplegen op Kompass

 

Bovendien zijn er ook buitenlandse Kamers van Koophandel met een kantoor of zetel in België. Zij kunnen de deur openen naar bedrijven in hun thuisland.

 

Je kan ook proberen om Belgische bedrijven met een filiaal of dochteronderneming in het buitenland of buitenlandse bedrijven met een zetel in België aan te schrijven.

Het Flanders Trainee Programme biedt een subsidie voor stages in multilaterale organisaties (reis- en verblijfkosten).
Hier vind je de lijst van multilaterale organisaties die in aanmerking komen: Multilaterale organisaties

 

Er zijn organisaties die zich hebben gespecialiseerd in het zoeken van werkplaatsen voor Belgische jongeren in het buitenland.
OPGELET.. Sommige zijn commercieel getint en vragen lidgeld of een andere financiële bijdrage.

 

Je kan ook in het gekozen land van bestemming de kranten uitpluizen op mogelijke vacatures OF in Belgische kranten uitkijken naar mogelijke vacatures in het buitenland.

 

Bovendien is ons eigen sociaal netwerk een niet te onderschatten bron van informatie. Denk maar aan een vriend of vriendin met familie in het buitenland, vrienden van je ouders, enz.

 

1) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? Checklist bij de voorbereiding, waar moet ik allemaal rekening mee houden?

 

2) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? Met de hulp van organisaties

 

3) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? De mogelijkheden per land binnen Europa

 

4) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? Werkervaring buiten Europa (o.a. Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Taiwan...)

 

5) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? Wat is je sociaal statuut

 

6) Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? Ontwikkelingssamenwerking

Databanken:

ERASMUSINTERN stagedatabank
PRAXISNETWORK stagedatabank
LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
europe internship
MYINTERNSHIPABROAD

Nuttige Informatie:

KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!

Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!

Reisadvies per land

Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland


USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.