Tools

Onderwijssystemen, Europese en internationale scholen

  • Eurydice – alle informatie over nationale onderwijssystemen in Europa
  • Study in Europe: over het hoger onderwijs binnen Europa.(o.a. databank met studiemogelijkheden)
  • Europese en internationale scholen :interessant voor wie naar het buitenland verhuist
  • Europass geeft onder meer een overzicht van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels
  • Qrossroads: quality assured and accredited higher education in Europe. This information is published by European quality assurance and accreditation organisations.

Erkenning van kwalificaties en verworven competenties

Archief

 

Begeleiding van leermobiliteit

De begeleiding van leermobiliteit is duidelijk veranderd in de laatste jaren. Sociale media en digitaal werken, transparantere informatie en de toenemende populariteit van internationale mobiliteit spelen hierin een grote rol. Studies, stages, werkervaring en permanente relocatie vormen steeds meer een onderdeel van de (levens)loopbaan.

Keuzebegeleiders kunnen deze processen ondersteunen door informatie te geven, het keuzeproces te begeleiden en de kwaliteit van het leerproces (mee) te bewaken. Keuzebegeleiders kunnen potentiële deelnemers ook motiveren om dergelijke ervaring te overwegen, bijv. door de meerwaarde ervan in de kijker te plaatsen.