Tools

Onderwijssystemen, Europese en internationale scholen

Erkenning van kwalificaties en verworven competenties

Archief

 

Begeleiding van leermobiliteit

Algemeen gezien is de begeleiding van leermobiliteit veranderd t.o.v. pakweg begin jaren ’90. De opkomst van internet en toenemende populariteit van internationale mobiliteit spelen hier een grote rol in. De focus ligt nu meer op het motiveren van potentiële studenten en de kwaliteit van het leerproces.

  • Naar het buitenland: deze website maakt je wegwijs in studeren, stages, werken en werkervaring in het buitenland.
  • Ploteus: biedt o.a. informatie over leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus in de Europese ruimte, over huisvestingsmogelijkheden in het land van bestemming en over Europese uitwisselingsprogramma's
  • Study in Europe: databank met studie mogelijkheden in het Hoger onderwijs binnen Europa.
  • Qrossroads: quality assured and accredited higher education in Europe. This information is published by European quality assurance and accreditation organisations.
  • Flanders Knowledge Area biedt een aantal online tools die voor diverse doelgroepen bruikbaar kunnen zijn (SO, HO, volwasseneducatie)

- Study in Flanders promotie van het Vlaams hoger onderwijs (o.a. Engelstalige programma's in Vlaanderen)
- Studeer in het buitenland Informatie voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren
- Student in het buitenland Portaal waar Vlaamse studenten hun buitenlandse studie-ervaringen delen
- Handboek internationalisering Online publicatie over internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs
- Studies and statistics Adviezen, studies en statistische analyses