Studeren met steun van Europese of andere programma's

Tijdens het secundair onderwijs

 

Erasmus+

 • Leermobiliteit (KA1)
  • Als de school een goedgekeurd KA1-project heeft lopen:
   • Erasmus Stages: 2 tot 12 maanden voor leerlingen uit het Initieel Beroepsonderwijs en de beroepsgerichte opleiding (BSO, TSO, beroepsgericht KSO, BUSO, Leren en Werken, BUSO opleidingsvorm 2, 3, 4)

    • Voor leerlingen met specifieke noden: vanaf 2 dagen mogelijk
    • Voorbereidend bezoek kan, bijv. voor leerlingen met specifieke noden
   • Sinds 2017: Erasmus Duaal Stages (2 weken) voor de 3e graad TSO/BSO/BUSO, met voorrang voor leerlingen uit Duaal Leren, BuSo Duaal en de Leertijd

   • Erasmus Studie of Stage: 2 tot 12 maanden voor leerlingen uit het secundair onderwijs
    • Voor leerlingen met specifieke noden: vanaf 2 dagen mogelijk

    • Voorbereidend bezoek kan, bijv. voor leerlingen met specifieke noden

   • Schooluitwisseling in voor leerlingen uit het secundair onderwijs: 2-30 dagen

 • Strategische Partnerschappen (KA2)
  • Als de school een goedgekeurd KA2-project heeft lopen:
   • Mogelijks deelname aan 

    • Transnational Project Meetings
    • Learning, Teaching and Training activities
    • Multiplier Events (ME)

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het leren van talen voor de deelnemers van Erasmus+ mobiliteiten.
Deelnemers die een mobiliteit van min. 1 maand ondernemen doen een taaltest voor en na hun ervaring.
Bepaalde deelnemers kunnen online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.
 

Klassikale uitwisseling: Buurklassen


BUURKLASSEN is een subsidieprogramma dat klasuitwisselingen tussen twee scholen – één Belgische en één uit een buurland van België - mogelijk maakt in het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs.
 

Klassikale uitwisseling: Prins Filipfonds


Uitwisselingen scholen - lager en secundair met het Prins Filipfonds in samenwerking met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België: Dit project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen van België.
Prins Filipfonds
 

Horizon: Handleiding grensoverschrijdende projecten


Heb je zin in een internationaal avontuur met je school? En je vraagt je af hoe te beginnen? Dan is deze brochure 'Horizon' een ideaal beginpunt.
De handleiding helpt starters, maar ook ‘anciens’ met concrete tips en informatie op weg in de wereld van internationalisering. Je vindt de handleiding (gratis) via deze link: Horizon

Voor andere subsidieprogramma's van de Vlaamse overheid, en van andere overheden en instellingen. Meer informatie hierover op deze pagina van Europahuis Ryckevelde 
 

ROTARY uitwisselingen (lange duur en korte duur)

Elk jaar sponsoren de Rotaryclubs en -districten van België en Luxemburg (1620, 1630 en 2170) tussen 150 en 250 leerlingen uit het middelbaar onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld te ontdekken. De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien één schooljaar, hoewel sommige Rotaryclubs en -districten ook korte uitwisselingen steunen van enkele weken of maanden. Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van ten minste 16 jaar, al dan niet kinderen van Rotariërs. Jeugduitwisselingen (lange duur en korte duur)

Net na het secundair onderwijs

Wil je een volledige studie volgen in het buitenland, ga dan terug naar het overzicht Studeren binnen en buiten Europa 

 

Stages net na het SO
Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+

 • Leermobiliteit (KA1)
  • ALS de school een goedgekeurd KA1-project heeft lopen én bereid is om de afgestudeerde leerling op stage 'uit te sturen


MEER STAGE-INFO: 
LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
europe internship
MYINTERNSHIPABROAD
Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties - Publicatie Les stages en Europe  (EUROGUIDANCE Frankrijk)

 

Vrijwilligerswerk na het SO

- Vrijwilligerswerk met het European Solidarity Corps/Europese Solidariteitskorps (tot 30 jaar)

- Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ 'last minute' aanbod
European Voluntary Service organisations database
BEL'J Vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van Belgie, voor jongeren..
- ...
 

Huisvesting:

Zoek je naar accommodatie? Bekijk dan zeker lokale websites en geef de regio in waar je een plek zoekt.

Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.

Housing Anywere

 

Andere bronnen


KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!

Reisadvies per land
Reis Wijs: reizen in het buitenland
 

Met EUROPASS toon je wat je kan!