Studeren in het buitenland met een beperking

In het Erasmusprogramma zijn er extra middelen voorzien voor studenten (en docenten) met een functiebeperking.
Deze studenten krijgen bovenop hun gewone Erasmusbeurs een vergoeding voor de extra kosten die door de functiebeperking gemaakt worden.

Studenten en docenten met een functiebeperking nemen niet zo vaak deel aan het Erasmus+ programma..
EPOS, het Nationaal Agentschap voor Erasmus+, wil studenten en docenten met een functiebeperking aanmoedigen om meer deel te nemen.
Daarvoor zijn er twee specifieke aanmoedigingsmaatregelen uitgewerkt: 
enerzijds kan een persoon met een functiebeperking een voorbereidend bezoek doen, 
anderzijds kan een persoon met een functiebeperking extra middelen krijgen bovenop de Erasmusbeurs voor extra onkosten die de buitenlandse mobiliteit met zich meebrengt.

In deze brochure wordt uitgelegd wie in aanmerking komt voor deze specifieke aanmoedigingsmaatregelen en wat deze laatste inhouden. Een ex-Erasmusstudente vertelt over haar buitenlandse ervaring.
Iedereen mobiel: Een gids voor Erasmussers met specifieke noden (PDF)


MapAbility.
Het Erasmus Student Network ging in 2013 van start met het project ‘MapAbility’. 
Mapability is een informatietool voor studenten met een beperking die een buitenlandse studie-ervaring overwegen (en hun ondersteuners).
De tool bevat praktische informatie over de toegankelijkheid van hoger onderwijsinstellingen en hun dienstverlening. 
Vooral de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en de omgeving.wordt behandeld
De website van het project vind je via http://exchangeability.esn.org/

Op de website van het project ‘ Study abroad without limits’ kan je informatie vinden, evenals concrete vragen stellen rond internationale mobiliteit met een beperking.
http://www.thelinknetwork.eu/
Of direct gelinkt naar dat deel van de website: http://www.thelinknetwork.eu/index.php/component/content/article/9-no-menu-articles/19

Het Nederlandse Handicap + Studie heeft een brochure rond studeren met een functiebeperking in het buitenland. 
Sommige zaken zijn in Vlaanderen misschien minder van toepassing, maar er staan ook heel veel nuttige tips en ervaringen in, die ook studenten hier kunnen helpen. 
Je vindt de pdf terug via volgende link:
http://www.handicap-studie.nl/stream.aspx?id=142
http://www.handicap-studie.nl/downloads/studeren%20in%20het%20buitenland%202009.pdf

Goede voorbeelden van internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking zijn te vinden via
Mobility Portraits

Op de website van 'Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs' (SIHO) het rapport ‘(No) Limits on international exchange?! terug : 
(No) Limits on international exchange?!

Mobility International USA: Advancing disability rights and leadership globally
http://www.miusa.org/

Voor meer informatie:

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
www.siho.be

Verder studeren met een beperking, kan dat? tzalwel! (Videos op VIMEO)

ExchangeAbility
A consortium composed by UNICA, ESN, ErasmusHogeschool Brussel, University of Cyprus, Tallinn University of Technology, Eötvös Lorand University Budapest, Comenius University Bratislava set up a project that aims to enable students with disabilities to participate more fully in exchange programmes.

The idea is to stimulate the mobility of students with disabilities by organising site visits to the five European universities. The visits will be organised by the partner universities with the cooperation and involvement of the ‘ExchangeAbility Ambassadors’ (students with disabilities) from both welcoming and sending universities.

Access & Inclusion group van de European Association for International Education (EAIE): http://www.eaie.org/home/about-EAIE/expert-communities/overview/access.html