Studeren in Franstalig België

Le portail de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

SIEP Service d'Information sur les Etudes et les Professions (met o.a. info over de 'Salons', vergelijkbaar met de Studie Informatie Dagen - SID-Ins - in Vlaanderen)

Onderwijs in Franstalig België

Study in Belgium (enkel Wallonie-Bruxelles, ook engelstalige programma's, met databank)

Centre PMS (+/- zoals de CLB's in Vlaanderen)

Lijst van de Centre PMS

Orientation.be

Studietoelagen en Franstalig België 

Cediep Centre de documentation et d'information sur les études et les professions

Bruxelles formation des formations pour un emploi (specifiek voor Brussel)