Studeren binnen en buiten Europa

Er bestaan heel wat mogelijkheden om te studeren binnen of buiten Europa. 
Je kan studeren in het buitenland MET of ZONDER ondersteuning van Europese of andere programma's.
Je vindt hier ook specifieke informatie over studeren buiten de EU én studeren in het buitenland met een functiebeperking .

Studeren mét steun van Europese of andere programma's

Ben je leerling/begeleider in het secundair onderwijs of de leertijd OF ben je student/begeleider in het hoger onderwijs? Klik hier op de juiste link:

Studie of stage tijdens of na het secundair onderwijs 

Studie of stage tijdens of na het hoger onderwijs 

Het Erasmus+ programma biedt heel wat mogelijkheden !

Studenten met een functiebeperking

Wist je dat...

Het Erasmus+ programma extra middelen voorziet voor deelnemers (stagiairs, studenten, docenten, ...) met een functiebeperking? Een persoon met een functiebeperking kan nl. een bijkomend budget krijgen bovenop de standaard Erasmusbeurs. Deze subsidie komt tegemoet in de extra onkosten die de buitenlandse mobiliteit met zich meebrengt voor de persoon met een beperking.
 

Lees meer op de pagina Studeren met een functiebeperking in het buitenland

Studeren zonder steun van Europese of andere programma's (als 'free mover')

Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa

De voor- en nadelen van studeren in het buitenland mét steun t.o.v. studeren in het buitenland zonder steun

 

Programma’s: met steun.
De "gemakkelijke weg"
Free movers: zonder steun.
De "moeilijke weg"
- Beurs
- Geen inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen
- Veel geregeld door anderen
- Toegang OK
- Meestal Engels
- Geen taalexamen in de gastsschool
- Kindergeld OK
- Erkenning OK (vooraf worden
afspraken gemaakt over
studieprogramma, ECTS)
- Sommige programma’s vanaf
14jaar, andere vanaf 2de jaar Hoger
Onderwijs
- Op eigen kosten
- Wel inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen???
- Alles zelf regelen
- Toegang: procedures
- Taal van het land…
- Wel taalexamen
- Kindergeld -> regelgeving???
- Erkenning ???

- Altijd mogelijk