Studeren binnen en buiten Europa

Er bestaan heel wat mogelijkheden om te studeren binnen of buiten Europa. 
We onderscheiden studeren in het buitenland MET (1) of ZONDER (2) ondersteuning van Europese of andere programma's.
Verder bieden we informatie over studeren buiten de EU (3) en enkele nuttige links/tips over studeren in het buitenland met een functiebeperking (4).

Voorlopig kan u ook nog 'ON THE MOVE' raadplegen: een interactieve tool voor jongeren die overwegen om te leren of te werken in het buitenland.

Studeren mét steun van Europese of andere programma's

Ben je leerling/begeleider in het secundair onderwijs of de leertijd OF ben je student/begeleider in het hoger onderwijs? Klik hier op de juiste link:

Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd

Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel onderwijs

Studeren of werkervaring tijdens of na het academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten

Het programma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden.

 • Leermobiliteit
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA1
   • Studeren: hoger onderwijs (3 tot 12 maanden)
   • Stages: VET* en hoger onderwijs (2 tot 12 maanden)
   • Vrijwilligerswerk: jongeren (2 tot 12 maanden)
   • Erasmus master: leningen voor het volgen van een volledige master in programmalanden. Momenteel mogelijk voor MA's in Spanje, Luxemburg en Cyprus. Meer info vind je hier
*VET = Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen)
 • Strategische Partnerschappen:
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA2
   • Kortdurende klasuitwisseling
   • Projectbijeenkomsten
   • Langdurige individuele leermobiliteit => allen in het kader van de doelstellingen van het partnerschap.

 

In Vlaanderen is EPOS vzw het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (Onderwijs & Vorming)

 

 

Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa

Studeren zonder steun van Europese of andere programma's (via organisaties of als 'free mover')

1. Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd

Via een aantal organisaties kan je een trimester of een volledig schooljaar (4de, 5de of 6de middelbaar) in het buitenland school lopen: WEP, AFS, YFU, EF, UWC, ... Via Go Strange vind je een overzicht van de mogelijkheden.
Soms is het mogelijk om jouw jaar in het buitenland hier (deels) te laten meetellen en/of kan je na de periode in het buitenland opnieuw aansluiten in je oude klas.
Hiervoor dienen afspraken gemaakt te worden met jouw school hier.

Opgelet: Een leerling die een volledig jaar onderwijs in het buitenland volgt, kan niet meer in de Vlaamse school ingeschreven blijven.
Als je een volledig schooljaar wil studeren in het buitenland en nadien terug wil aansluiten in jouw vroegere school, zijn er 2 opties:
- je doet je jaar opnieuw
- je wil dat jouw jaar in het buitenland wordt meegenomen in jouw studieloopbaan -> de toelatingsklassenraad van de Vlaamse school moet dan beslissen of en in welk hoger leerjaar je wordt toegelaten.

Nà de middelbare school kan je in bepaalde landen een deel of een volledig schooljaar in het buitenland volgen Je verblijft doorgaans in een gastgezin.

2. Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel of academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten

Je schrijft je in aan een buitenlandse instelling en volgt de volledige opleiding in het buitenland OF je volgt op eigen initiatief een deel van een opleiding in het buitenland.
Dat kan een duurdere en meer ingewikkelde mogelijkheid zijn, afhankelijk van het gastland.

Begin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

Studeren binnen en buiten de EU

TIPS VOOR FREE MOVERS 


Een overzicht van de mogelijkheden via uitwisselingsorganisaties vind je via Go Strange .

 

Nederlandse, Europese en internationale scholen in het buitenland

Informatie voor (Vlaamse) leerkrachten, ouders en studenten in de scholen van SNOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en Europese of Internationale scholen.

Studenten met een functiebeperking

De voor- en nadelen van studeren in het buitenland mét steun t.o.v. studeren in het buitenland zonder steun

 

Programma’s: met steun.
De "gemakkelijke weg"
Free movers: zonder steun.
De "moeilijke weg"
- Beurs
- Geen inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen
- Veel geregeld door anderen
- Toegang OK
- Meestal Engels
- Geen taalexamen in de gastsschool
- Kindergeld OK
- Erkenning OK (vooraf worden
afspraken gemaakt over
studieprogramma, ECTS)
- Sommige programma’s vanaf
14jaar, andere vanaf 2de jaar Hoger
Onderwijs
- Op eigen kosten
- Wel inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen???
- Alles zelf regelen
- Toegang: procedures
- Taal van het land…
- Wel taalexamen
- Kindergeld -> regelgeving???
- Erkenning ???

- Altijd mogelijk

On the move

ON THE MOVE

"On the Move" is een interactief programma voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa.
Het werd ontwikkeld in de jaren '90 en wordt herbekeken in '17-'18.

On the Move