Onderzoek en publicaties

Onderzoek Onderwijs/leer- loopbaanbegeleiding

Onderzoek naar onderwijsloopbaanbegeleiding, leerloopbaanbegeleiding en loopbaanbegeleiding is zeer uiteenlopend. Verschillende bronnen bieden hierover onderzoek aan.

Enkele interessant onderzoeken:

Enkele nuttige websites:

Onderzoek Leermobiliteit

Onderzoek naar de impact van studieperiodes in het buitenland of andere buitenlandse leerervaringen wijst uit dat ze een positieve impact hebben op de academische, educatieve en professionele loopbaan.

Voorbeelden van dergelijk onderzoek vind je hier :

 

Euroguidance Network

Het Euroguidance netwerk ontsluit heel wat publicaties en onderzoek, zoals handleidingen, handboeken, brochures, nieuwsbrieven, (jaar)rapporten.