Projectvoorbeelden

ERASMUS+

Coaching children for a future full of opportunity (KA1)

Primary school GO! Hendrik Conscience in Schaarbeek (Brussels), Belgium, aims to provide quality education tailored to all students, regardless of their background. The school has identified a need for expertise and specific skills amongst the school team. Dutch partner organization Centrum Tea Adema offers Child coach basic training, related follow-up and advanced programs. This provides answers to the school’s needs. During a series of training events, care coordinators and teachers will acquire the necessary theoretical knowledge and develop competences to guide pupils (in cooperation with the parents) in a child-centered, broad and yet tailored way. This will increase their well-being and academic performance, and empower the children with tools to become critical, happy active citizens. The school will optimize its care policy and the school team will be supported to improve its practice. The training abroad will offer participants the opportunity to exchange experiences with their Dutch colleagues and to establish contacts for future cooperation.

Website: bshcgo.wordpress.com/kindercoach

Vlaamse partner: GO! Hendrik Conscience, Schaarbeek

Adult Educational Information and Guidance Service (KA2)

The project was coordinated by Leerwinkel West, an adult guidance centre based in the West of Flanders. Adult education in Europe varies from country to country and adults participate in lifelong learning each for different reasons. Irrespectively of age, origin, social or economic background, adult education must be accessible, transparent and inclusive. Some adults struggle to find their way through the adult education path, whilst guidance professionals should gain broader knowledge. Frameworks and practices in adult educational guidance and information services should be optimized. The ADEIGUS project aimed  at increasing adult participation, decreasing inequality in adult education and improving  information and guidance services through developing the skills of counsellors and educational professionals. A strategic partnership between Belgium, Lithuania, Finland, UK, Slovenia and Austria was established to promote innovation, exchange of practices and know-how. 72 professionals were involved in transnational cooperation activities, study visits and continuous professional development.

Vlaamse partner: Leerwinkel West

Website: www.adeigus.be

Worklife Guidance - Development of guidance and counseling in the workplace (KA2)

The Worklife Guidance project is aimed at guidance providers as well as people benefitting from counselling and guidance. The overall aim of the project is to increase the awareness that a strategic development of skills and competences should be a part of every-day worklife and that the responsibility is mutual. The three main outputs of the project are the “Comparison of methods and tools”, a “Toolbox” - presenting and promoting selected tools, and “Training of providers of guidance services” - including the production of training material and organization of a training course for guidance service providers.

 

Website: wlguidance.wixsite.com/toolbox 

Guidance and Orientation for Adult Learners (KA3)

Project GOAL beoogde de ontwikkeling van bestaande modellen voor leerbegeleiding en –oriëntatie van laaggeschoolde volwassenen in zes landen: Tsjechië, IJsland, Litouwen, Nederland, Slovenië en België (Vlaanderen). GOAL bracht diverse aspecten van leerloopbaanbegeleiding in kaart om zo argumenten te bieden voor verdere beleidsontwikkeling omtrent structurele leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen. Het project liep van februari 2015 tot januari 2018 en werd gecoördineerd door het Departement Onderwijs en Vorming..

Vlaamse partner: Departement Onderwijs en Vorming

Website: www.projectgoal.eu

ANDERE

Career Learning as a success factor for lifelong learning (LLP – predecessor of Erasmus+)

In today’s society, people need to be self-directing their professional and personal lives. Everyone has many choices to make, changes and uncertainty to deal with. Many people need to develop competences so they are capable of handling this. The lifelong learning (LLL) policy of the EU stimulates and facilitates citizens to enlarge their capacity of self-directing their career. This policy will be more effective if young people are involved from the start. The best place to learn this is in school when pupils have to make choices regarding further education and career(s).
A promising approach is to guide pupils through dialogue in their development of a work-identity: the concept of career-learning. The project started from the hypothesis that career-learning is a success factor for lifelong learning. It produced new working methods, supportive instruments and materials, specifications and outlines for teacher training and finally a strategy on how to implement this.

 

Vlaamse partner: Ministerie van Onderwijs en Vorming (door de toenmalige afdeling DBO – dienst voor Beroepsopleiding)

Website: sites.google.com/site/eucareerlearning
 

ESF

DuoPlus 

Het project DuoPlus werkt  net- en sectoroverschrijdend, samen met partners uit onderwijs en werk. In eerste instantie richten we ons op de uitrol van de duale proeftuinprojecten in de richtingen 'lassen-constructie' en 'logistiek'. We bieden procesgerichte ondersteuning aan de verschillende actoren betrokken in het leerproces van een jongere in een duale richting. We doen dit door gebruik te maken van de instrumenten voor oriëntering, screening en matching (InClusieF) die in een vorige ESF oproep ontwikkeld werden.

Deze instrumenten worden door feedback en input van de medewerkers en partners in de lopende projecten gaandeweg verfijnd.  Voor de opvolging en evaluatie binnen het duale leertraject richten we onze focus op het coachen en/of ondersteunen van leerkrachten, trajectbegeleiders, mentoren op de werkplek en aanvullende individuele gesprekken met jongeren in een oriënteringstraject.  We houden hierbij rekening met de eigen manier van werken van een school of werkplek en verruimen de focus vanuit onze expertise in een concrete oplossings- en handelingsgericht manier van werken.

Vlaamse partner: TOPUNT Gent

Website: www.topuntgent.be/projecten/duo/about.php

Project @Level2Work: Inschakeling van hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers

De instroomcijfers van VDAB geven aan dat 1 op 4 van de ingestroomde anderstaligen hoogopgeleid is. Dit is echter niet te merken in de job-aspiraties van deze hoogopgeleide anderstaligen in hun bemiddelingstraject naar werk. Schoonmaker, magazijnier, productiemedewerker,… zijn de meest voorkomende jobs die anderstalige nieuwkomers aangeven te willen uitvoeren. Om te voorkomen dat er veel bestaand en potentieel talent verloren gaat op de arbeidsmarkt en hoogopgeleide anderstaligen een job te kunnen bieden die overeenstemt met hun opleidingsniveau, hebben een heel aantal partners de handen in elkaar geslagen voor Project @Level2Work.

Project @Level2work heeft de ambitie om de hoogopgeleide nieuwkomers in kaart te brengen en ze via verschillende acties toe te leiden naar werk op hun niveau. Om te kunnen instappen in het project dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn:

  • maximum 5 jaar in België verblijven
  •  land van herkomst is een land buiten de EU
  • hoogopgeleid in land van herkomst (minimum bachelor niveau in het thuisland, al dan niet erkend in België)

Om hoogopgeleide werkzoekenden en werkgevers met elkaar te verbinden is het idee van een 'one-stop-shop' aangevat. Een digitaal platform werd gecreëerd waar de hoogopgeleide anderstalige en de werkgever alle informatie kunnen terugvinden over het bestaand aanbod. Daarnaast kunnen deelnemers ook terecht in het contactloket: een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk.

Vlaamse partners: Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, AMIF, VDAB, Atlas, Agentschap Integratie en Inburgering Gent, HIVA.

Website: www.atlevel2work.be

Locomotiv (ESF)
 

This project aimed to develop an innovative synergy between the youngster, training and the labour market so the transition between education and the labour market runs smoother.

This project sought to implement methodologies, tools and good practices from abroad. The goal was to develop relational skills with young people in consultation with the tutors in the workplace, and that youngsters develop skills, confidence and responsibility in order to keep their job. This was implemented through the theme of 'motivation'.

Vlaamse partner: Ministerie van Onderwijs en Vorming (afgerond in 2012 door de toenmalige dienst EPON)

Website: www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/locomotiv

INTERREG

Grenzeloos tewerkstellen

Grenzeloos tewerkstellen is een grensoverschrijdend project in het hart van Europa. Pôle emploi Hauts-de-France, VDAB, Le Forem en hun partners zetten zich in om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen, ten gunste van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.                 Het project loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Dit project wil de grenzen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wegnemen:

  • Grensoverschrijdende plaatsing optimaliseren (sensibilisering, voorbereiding van kandidaten, jobdatings;
  • Werknemers en werkzoekenden flexibeler en mobieler maken;
  • Vraag en aanbod van vacatures beter op elkaar afstemmen;
  • Tweetaligheid

Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen, dat gebaseerd is op de nieuwe Europese 2020-strategie, getuigt van de wil om de drijfkracht te zijn van economische en sociale uitwisselingen op een uitge­strekt grensoverschrijdend grondgebied dat in België en Frankrijk ligt en in het hart van Europa een bevoorrechte positie geniet. Het dekt een oppervlakte van 62.000 km² en telt meer dan 10,8 miljoen inwoners. Het programma wil gemeenschappelijke bevoegdheden samenbrengen en tegelijker­tijd de rijkdommen van elke regio ten volle benutten.

Website: grenzeloos-tewerkstellen.eu/partners/grenzeloos-tewerkstellen-het-project

Vlaamse partner: VDAB