Projectsubsidies

ERASMUS+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. 

Het Erasmus±programmabudget voor 2021-2027 bedraagt 26,2 miljard EUR (tegenover 14,7 miljard EUR voor 2014-2020). Hiermee biedt het miljoenen Europeanen van alle leeftijden de kans om in het buitenland te studeren, (professionele) ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. Met dit verhoogde budget zal Erasmus+ inclusiever, meer digitaal en groener zijn.

Voor acties die worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), zullen relevante documenten per actie worden gepubliceerd op het portaal voor financiering en aanbestedingen (F&TP) 

Erasmus+ is een programma dat kansen biedt aan heel wat burgers - niet alleen voor studenten. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van onderwijs en opleiding in Europa. Alle mogelijkheden, toelatingscriteria én prioriteiten vind je terug in de Programmagids van Erasmus+.                                                                                           

Meer info:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus+ - Epos Vlaanderen (epos-vlaanderen.be)

 

visual-1600x900.jpg

INTERREG

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Alle Interreg-programma’s focussen op een aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020 die op hun beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied:

  • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
  • Overgang naar een koolstofarme economie
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor burger kleuren verder mee de invulling van deze thema’s.

 

Meer info:

www.interregeurope.eu  of www.grensregio.eu

Interreg logo

ESF (EUROPEES SOCIAAL FONDS)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

De Europese Unie zet zich in om meer en betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de Europa 2020 strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Gezien de huidige economische context, wordt dit een nog grotere uitdaging.

Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis - in het bijzonder de toename van werkloosheid en armoede.

Meer info: www.esf-vlaanderen.be

 

ESF