Projectsubsidies

ERASMUS+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen van alle leeftijden de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn.

Erasmus+ is een programma dat loopt tot 2020 en allerlei kansen biedt, niet alleen voor studenten. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van onderwijs en opleiding in Europa. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties. Alle mogelijkheden, toelatingscriteria én prioriteiten vind je terug in de Programmagids van Erasmus+.

In 2019 publiceerde Euroguidance Vlaanderen 'Erasmus+ steunt projecten rond keuzebegeleiding'. De brochure licht de subsidielijnen toe en biedt een aantal voorbeelden van goedgekeurde proejcten rond keuzebegeleiding. 

Je kan de brochure hier nalezen.                                                                                               

Meer info:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

 

INTERREG

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Alle Interreg-programma’s focussen op een aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020 die op hun beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied:

  • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
  • Overgang naar een koolstofarme economie
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor burger kleuren verder mee de invulling van deze thema’s.

 

Meer info:

www.interregeurope.eu  of www.grensregio.eu

Interreg logo

ESF (EUROPEES SOCIAAL FONDS)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

De Europese Unie zet zich in om meer en betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de Europa 2020 strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Gezien de huidige economische context, wordt dit een nog grotere uitdaging.

Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis - in het bijzonder de toename van werkloosheid en armoede.

Meer info:

www.esf-vlaanderen.be

 

ESF