Studeren binnen en buiten Europa

Er bestaan heel wat mogelijkheden om te studeren binnen of buiten Europa. 
Je kan studeren in het buitenland MET of ZONDER ondersteuning van Europese of andere programma's.
Je vindt hier ook specifieke informatie over studeren buiten de EU én studeren in het buitenland met een functiebeperking .

Studeren mét steun van Europese of andere programma's

Ben je leerling/begeleider in het secundair onderwijs of de leertijd OF ben je student/begeleider in het hoger onderwijs? Klik hier op de juiste link:

Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd

Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel onderwijs

Studeren of werkervaring tijdens of na het academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten

Het programma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden.

 • Leermobiliteit
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA1
   • Studeren: hoger onderwijs (3 tot 12 maanden)
   • Stages: VET* en hoger onderwijs (2 tot 12 maanden)
   • Vrijwilligerswerk: jongeren (2 tot 12 maanden)
   • Erasmus master: leningen voor het volgen van een volledige master in programmalanden. Mogelijk voor MA's in o.a. Spanje en Roemenië. Meer info vind je hier
*VET = Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen)
 • Strategische Partnerschappen:
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA2
   • Kortdurende klasuitwisseling
   • Projectbijeenkomsten
   • Langdurige individuele leermobiliteit => alleen in het kader van de doelstellingen van het partnerschap.

In Vlaanderen is EPOS vzw het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (Onderwijs & Vorming) en  JINT vzw het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (Jeugd)

Studenten met een functiebeperking

Wist je dat...

Het Erasmus+ programma voorziet extra middelen voor deelnemers (stagiairs, studenten, docenten, ...) met een functiebeperking? Een persoon met een functiebeperking kan nl. een bijkomend budget krijgen bovenop de standaard Erasmusbeurs. Deze subsidie komt tegemoet in de extra onkosten die de buitenlandse mobiliteit met zich meebrengt voor de persoon met een beperking.
 

Lees meer op de pagina Studeren met een functiebeperking in het buitenland

Studeren zonder steun van Europese of andere programma's (via organisaties of als 'free mover')

1. Studeren in het buitenland tijdens of net na het secundair onderwijs of de leertijd

Via een aantal organisaties kan je een trimester, semester of een volledig schooljaar (4e, 5e of 6e middelbaar) in het buitenland school lopen: WEP, AFS, YFU, EF, ...  Via gostrange.be vind je een overzicht van de mogelijkheden en ook data van infosessies.

Je dient hierover afspraken te maken met jouw huidige school. Soms moet je bij terugkeer examens meedoen of kan je jouw periode in het buitenland laten meetellen. Mogelijks kan je na de periode in het buitenland opnieuw aansluiten in jouw klas van voor je vertrek.

! Opgelet: Een leerling die een volledig jaar onderwijs in het buitenland volgt, kan niet in de Vlaamse school ingeschreven blijven. Als je een volledig schooljaar zal studeren in het buitenland en nadien terug wil aansluiten in jouw vroegere school, zijn er 2 opties:
- je doet je jaar opnieuw
- je wil jouw jaar in het buitenland meenemen in je studieloopbaan -> de toelatingsklassenraad van de Vlaamse school beslist OF je wordt toegelaten en - zo ja - in welk leerjaar.

NA de middelbare school kan je in bepaalde landen een deel of een volledig schooljaar in het buitenland volgen. Je verblijft doorgaans in een gastgezin. Via gostrange.be vind je een overzicht van de mogelijkheden (WEP, AFS, YFU, EF, ... ) en ook data van infosessies.

Nederlandse, Europese en internationale scholen in het buitenland

Informatie voor (Vlaamse) leerkrachten, ouders en studenten in de scholen van SNOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en Europese of Internationale scholen.


2. Een volledige studie aan een hogeschool of universiteit in het buitenland 

Je schrijft je in aan een buitenlandse instelling en volgt de volledige opleiding in het buitenland.

Dat kan een duurdere en meer ingewikkelde mogelijkheid zijn, afhankelijk van het gastland.                Begin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen min. 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

Algemene tips en landspecifieke informatie 

TIPS VOOR FREE MOVERS 

Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa

De voor- en nadelen van studeren in het buitenland mét steun t.o.v. studeren in het buitenland zonder steun

 

Programma’s: met steun.
De "gemakkelijke weg"
Free movers: zonder steun.
De "moeilijke weg"
- Beurs
- Geen inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen
- Veel geregeld door anderen
- Toegang OK
- Meestal Engels
- Geen taalexamen in de gastsschool
- Kindergeld OK
- Erkenning OK (vooraf worden
afspraken gemaakt over
studieprogramma, ECTS)
- Sommige programma’s vanaf
14jaar, andere vanaf 2de jaar Hoger
Onderwijs
- Op eigen kosten
- Wel inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen???
- Alles zelf regelen
- Toegang: procedures
- Taal van het land…
- Wel taalexamen
- Kindergeld -> regelgeving???
- Erkenning ???

- Altijd mogelijk