Disclaimer

EUROGUIDANCE VLAANDEREN

 

Op www.euroguidance-vlaanderen.be vindt u informatie over keuzebegeleiding en mobiliteit voor leer- en werkdoeleinden. De coördinatie van deze webstek ligt bij Euroguidance Vlaanderen, onderdeel van de vzw EPOS. Wij beogen dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag u dit zeker laten weten via joke.verlinden@epos-vlaanderen.be.

Aansprakelijkheid (disclaimer)

 

EUROGUIDANCE VLAANDEREN probeert de inhoud van www.euroguidance-vlaanderen.be  en haar subsites zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan echter dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. EUROGUIDANCE VLAANDEREN / EPOS vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.

Het is mogelijk dat via de internetsite van EUROGUIDANCE VLAANDEREN toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. EUROGUIDANCE VLAANDEREN / EPOS VZW kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

 
Privacy
 

EUROGUIDANCE VLAANDEREN hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.euroguidance-vlaanderen.be . EUROGUIDANCE VLAANDEREN is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Echter, informatie over bezoeken aan www.euroguidance-vlaanderen.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, en nooit om individuele personen te identificeren.

Gegevens die EUROGUIDANCE VLAANDEREN via een meldingskaart, e-mail of invulformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

 

Auteursrechten (copyright)

 

EUROGUIDANCE VLAANDEREN behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag mits bronvermelding.


 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij Euroguidance Vlaanderen / EPOS vzw. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.