Disclaimer

EUROGUIDANCE-VLAANDEREN.BE

Op www.euroguidance-vlaanderen.be vindt u informatie over keuzebegeleiding en mobiliteit voor leer- en werkdoeleinden. De website wordt gecoördineerd door Euroguidance Vlaanderen, dat deel uitmaakt van Epos vzw . Wij beogen dat de informatie correct, actueel en relevant is. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag u ons dit zeker melden (zie 'Contact' pagina).

EUROGUIDANCE VLAANDEREN probeert de inhoud van www.euroguidance-vlaanderen.be actueel, toegankelijk, correct en relevant te houden. Het kan echter dat bepaalde inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. EUROGUIDANCE VLAANDEREN / Epos vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.

Via www.euroguidance-vlaanderen.be wordt toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. EUROGUIDANCE VLAANDEREN / Epos vzw kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

 

AUTEURSRECHTEN 

EUROGUIDANCE VLAANDEREN behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag mits bronvermelding.


 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (EC). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt bij Euroguidance Vlaanderen / Epos vzw. De EC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.