Disclaimer

Disclaimer

 

EUROGUIDANCE

 

Op http://www.euroguidance-vlaanderen.be/ vindt u informatie over mobiliteit in Europa. De coördinatie van deze webstek ligt bij het EUROGUIDANCE centrum van de vzw EPOS. Er staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag u dit steeds laten weten via joke.verlinden@epos-vlaanderen.be.

 

Aansprakelijkheid (disclaimer)

 

EUROGUIDANCE probeert de inhoud van http://www.euroguidance.be/ en haar subsites zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan echter dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. EUROGUIDANCE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van EUROGUIDANCE toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. EUROGUIDANCE kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

 
Privacy
 

EUROGUIDANCE hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van http://www.euroguidance.be/. EUROGUIDANCE is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over bezoeken aan http://www.euroguidance.be/ wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die EUROGUIDANCE via een meldingskaart, e-mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

 

Auteursrechten (copyright)

 

EUROGUIDANCE behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.


 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.