checklist werken in het buitenland

Checklist

1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ?

Al naargelang de job kan kennis van de taal meer belang hebben, denk bv aan kok in de keuken of bediening in een restaurant, of aan verpleegkundige...
Waar vind ik aanvullende informatie?
Culturele instituten
adressen van buitenlandse ambassades in Belgie

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. OLS biedt deelnemers van Erasmus+ lange termijn mobiliteitsactiviteiten (Sleutel actie 1) de kans om hun vaardigheden te evalueren in de vreemde talen die ze zullen gebruiken om te studeren, te werken of vrijwilliger te zijn in het buitenland. Bovendien kunnen bepaalde geselecteerde deelnemers online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.

2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?

USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

3. Waar zul je verblijven ?

In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.
Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere

4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ?

adressen van buitenlandse ambassades in Belgie en De Visumbalie: Een visum nodig? (tegen betaling)
Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:
- beschikken over voldoende financiële middelen
- ziekteverzekering
Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)

5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de je verblijf te kunnen overbruggen ?

EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !

6. Is je ziekteverzekering in orde ?

Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid

7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot de buitenlandse arbeidsmarkt ?

Zal je met het diploma aan de slag kunnen in het buitenland ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING ! Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs voor diploma's hoger onderwijs en Departement Onderwijs voor diploma's secundair onderwijs

8. Voor tijdelijk werk in het buitenland

nagaan of je in regel bent en blijft met de werkloosheidsreglementering hier.

9. Als werkloze kan je tot 3 maanden werk gaan zoeken in het buitenland

met behoud van je rechten mits toestemming van de RVA.

10. Het is meestal interessanter om door een Belgische firma uitgestuurd te worden naar een ander land

je behoudt meestal alle (Belgische) sociale rechten !

11. Ga ook na wat je fiscaal statuut wordt

hier belastingen betalen of in het gastland.

Je fiscaal statuut afwegen tegen je sociaal statuut ! (vb.: fiscaal -> België, Sociaal -> Portugal)

12. Lees zeker ook 'last but not least' over o.a. contact houden met de thuisblijvers en medische informatie...