Checklist voor free movers

1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ?

Soms moet je een bep. minimumniveau behalen op een taaltest, bv. in de UK vragen sommige instellingen score 6 of hoger op de IELTS (Intern. English Language Testing System).
Een voorbereidend jaar kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)

Waar vind ik aanvullende informatie?
Culturele instituten
adressen van buitenlandse ambassades in Belgie

 

2. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse studie ?

Zal je met het diploma dat je in het gastland zult behalen, aan de slag kunnen in Vlaanderen of ergens anders ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING !                                          Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs

 

3. In sommige landen moet je zeer vroeg inschrijven aan een universiteit of hogeschool, in de loop van het schooljaar voorafgaande aan de start van je studies:

-UK: centrale procedure via UCAS voor 15/10, 15/0, 24/03 of 30/06
-NL: centrale procedure (voor bepaalde richtingen voor 01/12)

 

4. Waar zul je verblijven ?

In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.

Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere

 

5. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ?

In de EU heb je verblijfsrecht voor de duur van de opleiding als je die opleiding aan een "erkende instelling" volgt, -> is de instelling erkend ? zie ook: adressen van buitenlandse ambassades in Belgie en De Visumbalie: Een visum nodig? (tegen betaling)

Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:

- beschikken over voldoende financiële middelen
- ziekteverzekering

Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus, taalcursus, ...)

Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)

 

6. Beschik je over voldoende financiële middelen om de studieperiode te kunnen overbruggen ?

EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !
(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !)

Ook de inschrijvingsgelden zijn dikwijls veel hoger dan in Vlaanderen!
Zie ook de levensverwachting per land
Van de VRT redactie Hoe duur is onderwijs in eigen land en in het buitenland?
Heb je recht op een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap (studietoelagen) ? Of recht op een studiebeurs in het gastland (zelden) ? Studentenjob (niet in alle landen mogelijk: een verblijfsvergunning is niet altijd een arbeidsvergunning) ?                      Meer informatie: Studiebeurzen in het kader van bilaterale samenwerking

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 EURYDICE (PDF-document)
This annual report shows how fee and support systems (including grants and loans) work in higher education in Europe. In addition to providing a comparative overview on fees and financial support available for full-time students in 2016/17, it also includes individual country sheets outlining the main elements of national systems. In particular, the publication describes the range of fees charged to students and specifies which categories of students are required to pay, and which may be exempt.
National Student Fees and Support Systems in European Higher Education

 

7. Is je ziekteverzekering in orde ?

Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid
Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart?
Een gratis kaart waarmee u gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang hebt tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. U krijgt de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn
Europese ziekteverzekeringskaart

 

8. Is je sociale zekerheid in orde?

Op www.Socialsecurity.be vind je informatie over jouw rechten op sociale zekerheid in het buitenland.

 

9. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?

USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

 

10. Bekijk hoe je contact kan houden met het thuisfront