3) Werkervaring in het buitenland - Hoe zoek ik een plek om werkervaring op te doen? De mogelijkheden per land: Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is er geen apart statuut voor mensen die werkervaring komen opdoen en een gewone werknemer.

 

Daarom is het van niet te onderschatten belang dat voor de ervaring begint exact wordt vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van de jongere.

 

We raden dan ook aan om te zorgen voor een waterdicht en discussievrij contract. Het is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een adequate verzekering voor de jongere.

 

Er zijn natuurlijk verschillende organisaties die nuttige inlichtingen kunnen verstrekken.

 

Het is mogelijk dat sommige van die organisaties een geldelijke bijdrage vragen voor de verleende diensten.

 

Work experience

 

http://www.work-experience.org/

 

Hier worden verschillende stageplaatsen en jobs aangeboden.

 

Placement UK: Undergraduate Internships & Placement Student Opportunities

 

http://www.placement-uk.com/

 

Ook hier worden verschillende stageplaatsen aangeboden.

 

Anywork Anywhere

 

http://www.anyworkanywhere.com/

 

Jobs & resources for work and travel throughout the UK & worldwide

 

Tell

 

http://www.yell.com/

 

Dit is de Engelse gele gids.

 

Hier kan je de adressen van bedrijven en instanties opzoeken, als je spontaan wil gaan solliciteren.


 

Terug naar overzicht van de mogelijkheden per land in Europa

Terug naar de index over werkervaring opdoen in het buitenland