2) Werkervaring in het buitenland - Met de hulp van organisaties

Sommige internationale organisaties hebben hun eigen stageprogramma’s en vaak ook hun eigen selectiecriteria. Bij andere organisaties kan je als student nog alle kanten uit en kan je een eigen programma voorstellen en mogelijks ook uitwerken.

 

Hoe groter de organisatie, hoe moeilijker het is om er binnen te raken. Kleine organisaties worden maar al te vaak over het hoofd gezien en bieden vaak zeer interessante programma’s aan.

 

Veel internationale studentenorganisaties hebben een aanbod van buitenlandse programma’s.

 

Meestal zijn die diensten enkel toegankelijk als je een bepaalde studierichting volgt, en lid bent van de studentenorganisatie. Veel studentenorganisaties hebben fora op hun website waar je info en ervaringen kan uitwisselen met collega-studenten over heel de wereld.

 

Hieronder vind je een lijstje met de belangrijkste internationale studentenorganisaties

 

AIESEC voor studenten van verschillende richtingen.

 

BEST voor studenten technologie.

 

EFPSA voor studenten psychologie.

 

AEGEE voor studenten van verschillende richtingen.

 

EDSA voor studenten tandarts.

 

ELASA voor studenten landschapsarchitectuur.

 

ELSA voor studenten recht.

 

EPSA voor studenten apotheek.

 

ESTIEM voor studenten industrieel ingenieurs en management.

 

IAAS voor studenten bio-ingenieur en landbouwkunde.

 

IADS voor studenten tandarts.

 

IAESTE voor ingenieursstudenten en studenten natuurwetenschappen.

 

IAPS voor studenten fysica.

 

IFMSA Voor studenten geneeskunde.

 

IFSA voor studenten bosbouw.

 

IPSF voor studenten apotheek.

 

IPSO voor studenten psychologie.

 

IVSA voor studenten dierengeneeskunde.

 

Daarnaast zijn er nog andere organisaties die zich bezighouden met het vinden van werkplaatsen om ervaring op te doen in het buitenland. Wij doen een kleine greep uit dit aanbod. Voor een nog vollediger lijstje kan je terecht bij de adressenlijst van het nuttige boekje ‘Aanpakken en wegwezen’. Dit nuttige naslagwerkje is te raadplegen op http://www.gostrange.be/

 

Vlaamse Overheid: Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties .
 

 

Erasmus voor jonge ondernemers: Erasmus voor jonge ondernemers: Het Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers
 

 

Prins Albertfonds: Stages bij Belgische bedrijven in het buitenland. Het Prins Albertfonds staat klaar met beurzen voor jong talent die een jaar stage willen lopen bij een Belgisch bedrijf in het buitenland. Met die beurzen wil het fonds de ondernemerskwaliteiten van jonge Belgische professionals versterken. Meer info vind je op volgend adres:http://www.prinsalbertfonds.be/

 
 

Erasmus+ KA1 : Binnen Key Action 1 kunnen jongeren in TSO/BSO stage lopen tijdens of na hun opleiding. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor studenten en afgestudeerden. Meer info vind je op http://www.epos-vlaanderen.be/

 
 

CIMIC: Dit is het centrum voor intercultureel management en internationale communicatie. Zij organiseren vooral inleefstages. De looptijd kan variëren van 6 weken tot 3 maanden. De stages worden vooral georganiseerd met het oog op een betere samenwerking tussen Noord en Zuid. Meer info kan je e-mailen naar volgend adres: cimic-opleidingen@thomasmore.be
 

 

EURES: Dit is een Europese netwerk van diensten, dat gecoördineerd wordt door de Europese Commissie. Je kan bij hen terecht als je meer wil weten over sociale wetgeving, bezoldiging, gezondheidszorg,… Meer info vind je hier over EURES

 
 

Anywork Anywhere : Jobs & resources for work and travel throughout the UK & worldwide http://www.anyworkanywhere.com/

 
 

EUROSUMMERJOBS: Veel jongeren proberen ook om Europa rond te trekken van het ene land naar het andere. Onderweg proberen ze om aan seizoensarbeid te doen en zo de kosten wat te drukken. Wie hier meer informatie over wenst verwijzen we graag door naar: Euro Summer Jobs We geven jullie wel de raad om altijd te zorgen dat je een sluitend contract kan afsluiten en je je ook degelijk bevraagd met betrekking tot logies.

 
 

WORKING FOR NATURE: Stages rond natuurbehoud. Wie hier meer informatie over wenst verwijzen we graag door naar: http://www.workingfornature.org/