2. Studie of stage tijdens of net na het hoger onderwijs

Tijdens het hoger onderwijs


De eenvoudigste en en meest voordelige manier is je inschrijven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit en dan tijdelijk studeren in het buitenland via een uitwisselingsprogramma (bv. via ERASMUS+...).

Tijdens die studies in het buitenland blijf je ingeschreven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Je blijft dan ook in orde voor de sociale zekerheid (kindergeld...). De activiteiten die je doet in het buitenland, worden erkend binnen de Vlaamse hogeschool of universiteit.

Meer informatie over de mogelijkheden binnen jouw opleiding vind je via het 'international office' in je hogeschool of universiteit.

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. 

Erasmus voor studenten (mogelijkheden binnen en buiten de EU)
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) 
Joint Master Degrees: Scholarships
ERASMUS Belgica (studentenmobiliteit naar een andere Gemeenschap)

Generieke beurzen voor mobiliteit buiten Europa

Priority Country Programme (uitwisseling van studenten met prioritaire landen)
VLIR-UOS  (Noord -Zuid samenwerking)
ASEM-Work Placement Programme (Azië)

- Fulbright (USA):
--- The Fulbright Schuman programme met o.a. beurzen om te studeren in de USA
--- YOU TUBE kanaal met interviews over studeren in de USA

The Washington Center (USA)
Vulcanus (Japan)

- etc... (mogelijkheden navragen bij de dienst internationalisering van jouw hogeschool / universiteit)

Stages:

ERASMUSINTERN stagedatabank
PRAXISNETWORK stagedatabank
LEO-NET 
- Europe Internship
MYINTERNSHIPABROAD
Les stages en Europe  over stages in Europa 

Net na het hoger onderwijs:

- Tot 1 jaar na afstuderen is een Erasmus stage na afstuderen mogelijk met ERASMUS+ 

Flanders Trainee Programme  (beurzen van de Vlaamse Overheid voor stages bij multilaterale organisaties)
Erasmus voor jonge ondernemers: Het Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers

College of Europe (Brugge & Natolin, Polen)
European University Institute (Milaan, Italie)

Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ (tot 30 jaar)

European Solidarity Corps (vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten)
BEL'J (vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap)

 

ONDERZOEK:
EU: The Researcher's Mobility Portal - EURAXESS 
EU: Marie Curie-Actions: mobiliteit voor onderzoekers

EU Jean Monnet
EU: meer onderzoeksbeurzen 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen 

Ook bilaterale akkoorden kunnen mogelijkheden bieden (bijv. specialisatiebeurzen)

Onderzoeksbeurzen kunnen ook uitgereikt worden door instanties zoals de NAVO, EC, Stichting Roeping, ...

Rotary studiebeurzen
 


Nuttige links voor studenten met een beperking:
Study Abroad without Limits (SAWL)
Study Abroad without Limits (SAWL) Forum
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Student Guidebook: Studying and Training Abroad (ESN)

Handige tools
UNIPLACES: tool voor het zoeken van een studentenkot in het buitenland
Housing Anywere
Erasmus Student Network

Met EUROPASS toon je wat je kan!

 

Kamiel - paperassengids bij buitenlandse plannen

Reisadvies per land
Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland

 


Terug naar studeren met steun van Europese of andere programma's