1.3 Studeren met steun van Europese of andere programma's: Studeren of stage tijdens en na het academisch onderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Tijdens de hogere studies


De eenvoudigste en en meest voordelige manier is je inschrijven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit en dan tijdelijk studeren in het buitenland via een uitwisselingsprogramma (bv. via ERASMUS+...). Tijdens die studies in het buitenland blijf je ingeschreven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Je blijft dan ook in orde voor de sociale zekerheid (kindergeld...). De activiteiten die je doet in het buitenland, worden erkend binnen de Vlaamse hogeschool of universiteit. Meer informatie via het 'international office' in je eigen hogeschool of universiteit.
Opgelet ! De beurs dekt niet alle kosten, in principe alleen de meerkost van het verblijf in het buitenland.
 

Vanaf het 3de jaar bachelor:

 

  • Leermobiliteit met ERASMUS+:
 

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. OLS biedt deelnemers van Erasmus+ lange termijn mobiliteitsactiviteiten (Sleutel actie 1) de kans om hun vaardigheden te evalueren in de vreemde talen die ze zullen gebruiken om te studeren, te werken of vrijwilliger te zijn in het buitenland. Bovendien kunnen bepaalde geselecteerde deelnemers online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.


Erasmus+ FAQ (eng, PDF)
ERASMUS+ buiten de EU
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) that will be offering EU-funded scholarships for courses taking place in the academic year 2016-2017
Scholarships to the various Masters and Doctoral Programmes that will be offering EU funded scholarships for courses... 
ERASMUS Belgica (studentenmobiliteit in de Gemeenschappen van België)
Prins Filipfonds: Uitwisseling tussen studenten van universiteiten en hogescholen, en samenwerking met instellingen in België
Informatie voor studenten aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die in het buitenland willen gaan studeren of stage lopen
ASEM-DUO-Belgium / Flanders Fellowship Program en ASEM-DUO programma uitwisseling met Azie
TRANSITION-Belgium/Flanders Fellowship Program
THE WASHINGTON CENTER
Generieke beurzen voor mobiliteit buiten Europa

- Fulbright (Studeren in de VS):
--- The Fulbright Schuman programme met o.a. beurzen om te studeren in de USA
--- YOUTUBE kanaal van de fulbright stichting met interessante interviews over studeren in de USA

- Via de Japanse ambassade Studeren in Japan
Vulcanus in Japan

- (MEDCAMPUS (Mediterrane landen))
VLIR-UOS: Noord -Zuid samenwerking (buiten Europa)

- ...

Stages:

Zie ook de publicatie Les stages en Europe en de website over stages in Europa van onze Franse EUROGUIDANCE collega's.
ERASMUSINTERN stagedatabank
PRAXISNETWORK stagedatabank
LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
europe internship
MYINTERNSHIPABROAD
 

Na de hogere studies:


Erasmus master: gunstige leningen voor het volgen van een volledige master in buitenland
ERASMUS+ buiten de EU
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) that will be offering EU-funded scholarships for courses taking place in the academic year 2015-2016
Doctorate opportunities, and advice on applying, scholarships and career prospects
Scholarships to the various Masters and Doctoral Programmes that will be offering EU funded scholarships for courses...
Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ is mogelijk tot de leeftijd van 30 jaar!
Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ 'last minute' aanbod
BEL'J Vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van Belgie, voor jongeren.
European Voluntary Service organisations database
- Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+!
Erasmus voor jonge ondernemers: Het Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers
Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties .
College of Europe (Brugge & Natolin, Polen)
European University Institute (Milaan, Italie)
PEJA: avonturen over de grens door JINT
EU: The Researcher's Mobility Portal - EURAXESS 

EU: Marie Curie-Actions: mobiliteit voor onderzoekers

EU: De Jean Monnet-acties hebben tot doel onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies wereldwijd te stimuleren
EU: meer onderzoeksmogelijkheden...

Bilaterale akkoorden (o.a.):
--> specialisatiebeurzen
--> navorsingsbeurzen
--> vakantiebeurzen
- Studiebeurzen aangeboden door andere instanties:
--> NFWO
--> NAVO
--> EC
--> Belgische stichting Roeping
--> British Council

--> Rotary studiebeurzen

--> ......


Stages:

Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+!
Zie ook de publicatie Les stages en Europe en de website over stages in Europa van onze Franse EUROGUIDANCE collega's.
ERASMUSINTERN stagedatabank
PRAXISNETWORK stagedatabank
LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
europe internship
MYINTERNSHIPABROAD
 

Mobility and other opportunities (Powerpoint presentation),

"Right click and save the file"

mobility new.pptmobility new.ppt


 

Mobiliteit, ook voor jongeren met beperkingen!


Nuttige links voor informatie rond studeren in het buitenland met beperkingen:
Study Abroad without Limits (SAWL)
Study Abroad without Limits (SAWL) Forum
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

 

Meer info ?


Studeer in het buitenland Informatie voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren
Student in het buitenland Portaal waar Vlaamse studenten hun buitenlandse studie-ervaringen delen
Student Guidebook: Studying and Training Abroad (ESN)
 

Je CLB centrum
De coördinator voor Europese en internationale zaken van je hogeschool of universiteit.UNIPLACES: tool voor het zoeken van een studentenkot in het buitenland
Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere
The ERASMUS / Study Abroad information resource
blogs-erasmus.eu Share your blog. Share your experience. The world of Exchange students
garagErasmus aggregates and empowers over 3 million people of the Erasmus Generation to boost work mobility and the circulation of ideas in Europe.
Met EUROPASS toon je wat je kan!

KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!
Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!

Reisadvies per land
Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland
USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.


 

Terug naar studeren met steun van Europese of andere programma's