1.1 Studeren met steun van Europese of andere programma's: Tijdens en na het secundair onderwijs of de leertijd.

Tijdens de studies in het secundair onderwijs of de leertijd:

 

Erasmus+

 • Leermobiliteit (KA1)
  • Als de school een goedgekeurd KA1-project heeft lopen:
   • Stages: 2 tot 12 maanden - enkel voor leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, DBSO, BUSO en de Leertijd
 • Strategische Partnerschappen (KA2)
  • Als de school een goedgekeurd KA2-project heeft lopen:
   • Langdurige individuele leermobiliteit: 2 tot 12 maanden (vanaf 14 jaar)
   • Kortdurende klasuitwisseling: 5 dagen tot 2 maanden


De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten.
Deelnemers die een mobiliteit van min. 1 maand ondernemen doen een taaltest voor en na hun ervaring.
Bepaalde deelnemers kunnen online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.

Opgelet: de beurs dekt niet alle kosten, in principe alleen de meerkost die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt.

 

ROTARY uitwisselingen (lange duur en korte duur)


Elk jaar sponsoren de Rotaryclubs en -districten van België en Luxemburg (1620, 1630 en 2170) tussen 150 en 250 leerlingen uit het middelbaar onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld te ontdekken.De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien één schooljaar, hoewel sommige Rotaryclubs en -districten ook kortetermijnuitwisselingen steunen van enkele weken of maanden.Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van ten minste 16 jaar, al dan niet kinderen van Rotariërs. Jeugduitwisselingen (lange duur en korte duur)

Klassikale uitwisseling: Buurklassen


BUURKLASSEN is een subsidieprogramma dat klasuitwisselingen tussen twee scholen – één Belgische en één uit een buurland van België - mogelijk maakt in het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs het Secundair Onderwijs.
Buurklassen
 

Klassikale uitwisseling: Prins Filipfonds


Uitwisselingen scholen - lager en secundair met het Prins Filipfonds in samenwerking met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België: Dit project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen van België.
Prins Filipfonds
 

Horizon: Handleiding grensoverschrijdende projecten


Heb je zin in een internationaal avontuur met je school? En je vraagt je af hoe te beginnen? Dan is deze brochure 'Horizon' een ideaal beginpunt.
De handleiding helpt starters, maar ook ‘anciens’ met concrete tips en informatie op weg in de wereld van internationalisering. Je vindt de handleiding (gratis) via deze link: Horizon

Voor andere subsidieprogramma's van de Vlaamse overheid, en van andere overheden en instellingen. Meer informatie hierover op deze pagina van Ryckevelde vzw
 

 

Na de studies in het SO of de leertijd:

 

Stages


Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+!

 • Leermobiliteit (KA1)
  • Als de school een goedgekeurd KA1-project heeft lopen:
   • Stages: 2 tot 12 maanden - enkel voor leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, DBSO, BUSO en de Leertijd

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. OLS biedt deelnemers van Erasmus+ lange termijn mobiliteitsactiviteiten (Sleutel actie 1) de kans om hun vaardigheden te evalueren in de vreemde talen die ze zullen gebruiken om te studeren, te werken of vrijwilliger te zijn in het buitenland. Bovendien kunnen bepaalde geselecteerde deelnemers online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.


Zie ook de publicatie Les stages en Europe en de website over stages in Europa van onze Franse EUROGUIDANCE collega's.

LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
europe internship
MYINTERNSHIPABROAD
Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties .

 

Vrijwilligerswerk


Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ is mogelijk tot de leeftijd van 30 jaar!
Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ 'last minute' aanbod
European Voluntary Service organisations database
- Vrijwilligerswerk met het European Solidarity Corps/Europese Solidariteitskorps 
- Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+!
BEL'J Vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van Belgie, voor jongeren..
PEJA: avonturen over de grens door JINT
Studeren in Japan (ook SO)
Rotary 1 jaar na secundair in het buitenland
- ...
 

Mobiliteit, ook voor jongeren met beperkingen!

Nuttige links voor informatie rond studeren in het buitenland met beperkingen:

Study Abroad without Limits (SAWL)

Study Abroad without Limits (SAWL) Forum

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
 

Meer info ?


Je CLB centrum
UNIPLACES: tool voor het zoeken van een studentenkot in het buitenland

Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.

Housing Anywere

Met EUROPASS toon je wat je kan!
KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!
Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!

Reisadvies per land
Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland
USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

 

Terug naar studeren met steun van Europese of andere programma's