1) Werkervaring in het buitenland - Checklist bij de voorbereiding, waar moet ik allemaal rekening mee houden?

Begin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

Checklist:

 

1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ?

 

Een voorbereidend taalcursus kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)
Waar vind ik aanvullende informatie?
Culturele instituten
adressen van buitenlandse ambassades in Belgie

2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?

 

3. Waar zul je verblijven ? In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.

The world's largest international accommodation network for Youth, Students and HomeOwners

4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ? zie ook: adressen van buitenlandse ambassades in Belgie

Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:
- beschikken over voldoende financiële middelen
- ziekteverzekering
 

Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus, taalcursus, ...)

 

Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)

 

5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de werkervarings-periode te kunnen overbruggen ? EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !

(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !)


6. Is je ziekteverzekering in orde ?

Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid
 

7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse werkervaring ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING ! Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs voor diploma's hoger onderwijs en Departement Onderwijs voor diploma's secundair onderwijs

 

8. Voor werkervaring in het buitenland, nagaan of je in regel bent en blijft met de werkloosheidsreglementering hier.

Als werkloze kan je tot 3 maanden werk gaan zoeken in het buitenland met behoud van je rechten mits toestemming van de RVA.
 

9. Ga ook na wat je fiscaal statuut wordt:

 

10. Lees zeker ook 'last but not least' over o.a. contact houden met de thuisblijvers en medische informatie...

 

 

Meer info ?

 

"You will hear from us..." "U hoort nog van ons..."

Wat u moet weten als u naar een baan in een ander EER-land solliciteert (ook interessant voor werkervaring en stages...)
Vrij verkeer van personen is een van de belangrijkste pijlers van de EU. Deze leidraad verschaft burgers de belangrijkste informatie die zij nodig hebben als ze naar een baan solliciteren in een ander EER-land en voor het sollicitatiegesprek, zodat ze ten volle kunnen profiteren van hun recht om in het buitenland te wonen en te werken. Deze leidraad verschaft daarnaast informatie over de Europese dienst voor arbeidsvoorziening Eures en de hulp die deze dienst kan bieden bij het zoeken naar een internationale baan
Download "U hoort nog van ons..." (NL)
Download "You will hear from us..." (ENG)
 

 

Je CLB centrum
The world's largest international accommodation network for Youth, Students and HomeOwners
ROOMLINKER: Watch and choose your ideal roommate !
Je VDAB arbeidsbemiddelingskantoor
EURES via een VDAB arbeidsbemiddelingskantoor
EURES consulenten
Met EUROPASS toon je wat je kan!
KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!
Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!