eg_header1.png

Werken bij een internationale organisatie.


- Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties .
- Jobs bij internationale organisaties (UNAIDS, UNHCR, Internationaal gerechtshof, ILO, ...)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations: Junior Professional Programme
- Jobs, Programs & Internships at the Worldbank


Voor Vlaamse ambtenaren


Tijdelijke internationale personeelsmobiliteit

Op deze webpagina’s kun je als personeelslid van de Vlaamse overheid informatie vinden over de mogelijkheden om tijdelijk internationale werkervaring op te doen, zoals specifieke pilootprojecten, uitwisselingen, stages, detacheringen, ....