eg_header1.png

Werken in het buitenland


Als je wil werken in het buitenland (als werknemer of vrijwilliger), dan vormen Europese programma's als ERASMUS+ (o.a. YOUTH IN ACTION.) of het European Solidarity Corps/Europees Solidariteitskorps een veilige keuze.
Bij andere programma's of mogelijkheden is je statuut vaak onduidelijk en dat kan voor problemen zorgen.

Informeer je dan ook goed voordat je in een buitenlands werkavontuur stapt !

Erasmus+ biedt enkele mogelijkheden.

 • Leermobiliteit
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA1
   • Vrijwilligerswerk: jongeren (van 2 tot 12 maanden)
   • Mobiliteit van personeel in onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, begeleiders, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers (2 dagen tot 2 maanden)
   • Stages: VET*en hoger onderwijs (van 2 tot 12 maanden) - mogelijk tot 1 jaar na afstuderen !
*VET = Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen)

Met het European Solidarity Corps / Europees Solidariteitskorps kan je tussen 18-31 jaar als vrijwilliger aan de slag gaan.


School Education Gateway voor (toekomstige) leerkrachten die op zoek zijn naar een cursus, 'jobshadowing', conferentie, ... in het buitenland

Werken over de grens
Werken over de grens BE-NL

EURES via een VDAB- of ACTIRIS arbeidsbemiddelingskantoor
EURES consulenten

Je VDAB arbeidsbemiddelingskantoor (in Vlaanderen) en ACTIRIS arbeidsbemiddelingskantoor (in Brussel)
Actiris International

EURES-app: tool voor het vinden van een baan in Europa.

Met EUROPASS toon je wat je kan!

http://www.kamiel.info/ (dé 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!)


Over vrijwilligerswerk:
- Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ is mogelijk tot de leeftijd van 30 jaar!
- Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ 'last minute' aanbod
- BEL'J Vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van Belgie, voor jongeren.
- European Voluntary Service organisations database


NUTTIGE TIPS:


Checklist


1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ?

Al naargelang de job kan kennis van de taal meer belang hebben, denk bv aan kok in de keuken of bediening in een restaurant, of aan verpleegkundige...
Waar vind ik aanvullende informatie?
- Culturele instituten
- adressen van buitenlandse ambassades in Belgie

De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. OLS biedt deelnemers van Erasmus+ lange termijn mobiliteitsactiviteiten (Sleutel actie 1) de kans om hun vaardigheden te evalueren in de vreemde talen die ze zullen gebruiken om te studeren, te werken of vrijwilliger te zijn in het buitenland. Bovendien kunnen bepaalde geselecteerde deelnemers online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.


2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?

USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

3. Waar zul je verblijven ?

In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.
Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere


4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ?

adressen van buitenlandse ambassades in Belgie en De Visumbalie: Een visum nodig? (tegen betaling)
Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:
- beschikken over voldoende financiële middelen
- ziekteverzekering
Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)


5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de je verblijf te kunnen overbruggen ?

EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !

6. Is je ziekteverzekering in orde ?

Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid

7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot de buitenlandse arbeidsmarkt ?

Zal je met het diploma aan de slag kunnen in het buitenland ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING ! Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs voor diploma's hoger onderwijs en Departement Onderwijs voor diploma's secundair onderwijs


8. Voor tijdelijk werk in het buitenland

nagaan of je in regel bent en blijft met de werkloosheidsreglementering hier.

9. Als werkloze kan je tot 3 maanden werk gaan zoeken in het buitenland

met behoud van je rechten mits toestemming van de RVA.

10. Het is meestal interessanter om door een Belgische firma uitgestuurd te worden naar een ander land

je behoudt meestal alle (Belgische) sociale rechten !

11. Ga ook na wat je fiscaal statuut wordt

hier belastingen betalen of in het gastland.

Je fiscaal statuut afwegen tegen je sociaal statuut ! (vb.: fiscaal -> België, Sociaal -> Portugal)

12. Lees zeker ook 'last but not least' over o.a. contact houden met de thuisblijvers en medische informatie...Meer tips ?


De expatgids voor wonen en werken in het buitenland (Vlamingen in de Wereld)

Dit boek bevat een waaier van informatie over het emigratieproces, en tevens getuigenissen van Vlamingen in het buitenland. De gids wordt uitgegeven door Roularta Books.
Expatgids voor wonen en werken in het buitenland

"You will hear from us..." "U hoort nog van ons..."

Wat u moet weten als u naar een baan in een ander EER-land solliciteert
Vrij verkeer van personen is een van de belangrijkste pijlers van de EU. Deze leidraad verschaft burgers de belangrijkste informatie die zij nodig hebben als ze naar een baan solliciteren in een ander EER-land en voor het sollicitatiegesprek, zodat ze ten volle kunnen profiteren van hun recht om in het buitenland te wonen en te werken. Deze leidraad verschaft daarnaast informatie over de Europese dienst voor arbeidsvoorziening Eures en de hulp die deze dienst kan bieden bij het zoeken naar een internationale baan
Download "U hoort nog van ons..." (NL)
Download "You will hear from us..." (ENG)

A Comprehensive Guide to Negotiating the Perfect Relocation Package

Relocating to a new country can be an exciting, eye opening experience. But when negotiating the terms with your employer, it is crucial to make sure you’re getting duly compensated. All of the logistics should be sorted out before you fly out. You don’t want to wind up in a new country without health insurance for yourself or spouse, or having left behind the prized heirl...
A Comprehensive Guide to Negotiating the Perfect Relocation Package

Nuttige links en adressen voor jongeren die vanuit ons land vertrekken!

Reisadvies per land

Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland

USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

Venture

Everything you need to know about studying, living and working abroad.
http://www.venture-uk.co.uk/


Meer informatie over stages en werkervaring opdoen in het buitenland vind je hier :

http://www.euroguidance-vlaanderen.be/weindex


ON THE MOVE


"On the Move" is een interactief programma voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa.
Het werd ontwikkeld in de jaren '90 en wordt herbekeken in '17-'18.


title1.gif