eg_header2.png

1.2 Studeren met steun van Europese of andere programma's: Studeren of werkervaring tijdens en na het hoger professioneel onderwijs.

Tijdens de studies


Als je ingeschreven bent aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, kan je tijdelijk studeren in het buitenland via een mobiliteitsprogramma (bv. via ERASMUS+...). Jaarlijks nemen +/- 5.000 jongeren deel.
Het voordeel van dit systeem is:
  • je blijft ingeschreven aan jouw Vlaamse hogeschool of universiteit.

  • je blijft dan ook in orde voor de sociale zekerheid (kindergeld...)

  • de activiteiten die je onderneemt in het buitenland, worden erkend binnen de Vlaamse hogeschool of universiteit Meer informatie via het 'international office' in je eigen hogeschool of universiteit.

Via het 'International Office' van jouw hogeschool of universiteit ontdek je de mogelijkheden (landen, duurtijd, stages, ..) en krijg je informatie over de praktische kant van een buitenlandse ervaring.

Opgelet: de beurs dekt niet alle kosten, in principe enkel de meerkost die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt !


De online linguïstische steun
De online linguïstische steun (Online Linguistic Support – OLS) steunt het studeren van talen voor de deelnemers van Erasmus+-mobiliteiten. OLS biedt deelnemers van Erasmus+ lange termijn mobiliteitsactiviteiten (Sleutel actie 1) de kans om hun vaardigheden te evalueren in de vreemde talen die ze zullen gebruiken om te studeren, te werken of vrijwilliger te zijn in het buitenland. Bovendien kunnen bepaalde geselecteerde deelnemers online taallessen volgen om hun vaardigheden te verbeteren.

Vanaf het 2de jaar:


- Erasmus+ FAQ (eng, PDF)

- ERASMUS Belgica (studentenmobiliteit in de Gemeenschappen van België)
- Prins Filipfonds: Uitwisseling tussen studenten van universiteiten en hogescholen, en samenwerking met instellingen in België
- VLIR-UOS: Noord -Zuid samenwerking (buiten Europa)
- Informatie voor studenten aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die in het buitenland willen gaan studeren of stage lopen
- ASEM-DUO uitwisseling met Azië
- Priority Country Programme (voorheen TRANSITION-Belgium/Flanders Fellowship Program)
- THE WASHINGTON CENTER
- Generieke beurzen voor mobiliteit buiten Europa
- Via de Japanse ambassade Studeren in Japan
- Via de Hogeschool of Universiteit, via de Faculteit of Departement, ...

Stages:

Zie ook de publicatie Les stages en Europe en de website over stages in Europa van onze Franse EUROGUIDANCE collega's.
- ERASMUSINTERN stagedatabank
- PRAXISNETWORK stagedatabank
- LEO-NET Your practical internship support network throughout Europe and beyond!
- JOE+ Job Offer Exchange platform of LEO-NET
- europe internship
- MYINTERNSHIPABROAD
- Ervaren intermediaire organisaties (vaak betalend !): Stagehuis , Internship in Prague, Internships Malta, Internships Spain

Na de studies: Studeren, werkervaring, vrijwilligerswerk... in het buitenland

- Erasmus+ FAQ (eng, PDF)
- Erasmus master: gunstige leningen voor het volgen van een volledige master in buitenland
- Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ is mogelijk van 17 tot 30 jaar!
- Vrijwilligerswerk met ERASMUS+ 'last minute' aanbod
- European Voluntary Service organisations database
- BEL'J Vrijwilligerswerk in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van Belgie, voor jongeren.
- Tot 1 jaar na afstuderen is een stage mogelijk met ERASMUS+!
- Erasmus voor jonge ondernemers: Het Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers
- Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties .
- PEJA: avonturen over de grens door JINT
- Rotary studiebeurzen
- ...

Mobility and other opportunities (Powerpoint presentation),

"Right click and save the file"
Mobiliteit, ook voor jongeren met beperkingen!


Nuttige links voor informatie rond studeren in het buitenland met beperkingen:

Study Abroad without Limits (SAWL)

Study Abroad without Limits (SAWL) Forum

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)


Meer info ?


Studeer in het buitenland Informatie voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren
Student in het buitenland Portaal waar Vlaamse studenten hun buitenlandse studie-ervaringen delen
Student Guidebook: Studying and Training Abroad (ESN)

Je CLB centrum
De coördinator voor Europese en internationale zaken van je hogeschool.

UNIPLACES: tool voor het zoeken van een studentenkot in het buitenland
Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere
The ERASMUS / Study Abroad information resource
blogs-erasmus.eu Share your blog. Share your experience. The world of Exchange students
garagErasmus aggregates and empowers over 3 million people of the Erasmus Generation to boost work mobility and the circulation of ideas in Europe.
Met EUROPASS toon je wat je kan!
KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!
Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!
Reisadvies per land
Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland
USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.


Terug naar studeren met steun van Europese of andere programma's