eg_header3.png

Studeren binnen en buiten Europa


Er bestaan heel wat mogelijkheden om te studeren binnen of buiten Europa.
We onderscheiden studeren in het buitenland MET (1) of ZONDER (2) ondersteuning van Europese of andere programma's.

Verder bieden we informatie over studeren buiten de EU (3) en enkele nuttige links/tips over studeren in het buitenland met een functiebeperking (4).

Voorlopig kan u ook nog 'ON THE MOVE' raadplegen: een interactieve tool voor jongeren die overwegen om te leren of te werken in het buitenland.

1. Studeren mét steun van Europese of andere programma's


Ben je leerling/begeleider in het secundair onderwijs of de leertijd OF ben je student/begeleider in het hoger onderwijs? Klik hier op de juiste link:


1.1 Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd
1.2 Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel onderwijs
1.3 Studeren of werkervaring tijdens of na het academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten


Het programma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden.

 • Leermobiliteit
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA1
   • Studeren: hoger onderwijs (3 tot 12 maanden)
   • Stages: VET* en hoger onderwijs (2 tot 12 maanden)
   • Vrijwilligerswerk: jongeren (2 tot 12 maanden)
   • (Erasmus master: leningen voor het volgen van een volledige master in buitenland - momenteel mogelijk voor Spanje via MicroBank, Frankrijk via Banque Populaire/Caisse d'Epargne en UK via Future Finance)
*VET = Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen)
 • Strategische Partnerschappen:
  • Gedecentraliseerd (bij de nationale agentschappen EPOS & JINT) = KA2
   • Kortdurende klasuitwisseling
   • Projectbijeenkomsten
   • Langdurige individuele leermobiliteit => allen in het kader van de doelstellingen van het partnerschap.

In Vlaanderen is EPOS vzw het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ .


2. Studeren zonder steun van Europese of andere programma's (via organisaties of als 'free mover')

2.1. Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd

Via een aantal organisaties kan je een trimester of een volledig schooljaar (4de, 5de of 6de middelbaar) in het buitenland school lopen (WEP, AFS, YFU, EF, UWC, ...).
Soms zal het mogelijk zijn om je jaar in het buitenland hier (deels) te laten meetellen of kan je bijvoorbeeld na het eerste trimester opnieuw aansluiten in je oude klas. Maak hiervoor afspraken met je Belgische school !
Via Go Strange vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Nà de middelbare school kan je in bepaalde landen een deel of een volledig schooljaar in het buitenland volgen Je verblijft doorgaans in een gastgezin.


2.2. Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel of academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten

Je schrijft je in aan een buitenlandse instelling en volgt de volledige opleiding in het buitenland OF je volgt op eigen initiatief een deel van een opleiding in het buitenland.
Dat kan een duurdere en meer ingewikkelde mogelijkheid zijn, afhankelijk van het gastland.
Begin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

TIPS VOOR FREE MOVERS

Een overzicht van de mogelijkheden via uitwisselingsorganisaties vind je via Go Strange .


2.3. De voor- en nadelen van studeren in het buitenland mét steun t.o.v. studeren in het buitenland zonder steun
Programma’s: met steun.
De "gemakkelijke weg"
Free movers: zonder steun.
De "moeilijke weg"
- Beurs
- Geen inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen
- Veel geregeld door anderen
- Toegang OK
- Meestal Engels
- Geen taalexamen in de gastsschool
- Kindergeld OK
- Erkenning OK (vooraf worden
afspraken gemaakt over
studieprogramma, ECTS)
- Sommige programma’s vanaf
14jaar, andere vanaf 2de jaar Hoger
Onderwijs
- Op eigen kosten
- Wel inschrijvingsgeld
- Sociale voordelen???
- Alles zelf regelen
- Toegang: procedures
- Taal van het land…
- Wel taalexamen
- Kindergeld -> regelgeving???
- Erkenning ???

- Altijd mogelijk

3. Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa

Dit kan zowel met steun van programma's als zonder steun.
Informatie over studeren buiten de Europese Unie (Turkije, Zwitserland) en buiten Europa (Canada, VS, China & Taiwan , Australie, Japan)!

4. Studenten met een functiebeperking


Informatie over Studeren met een functiebeperking in het buitenland


ON THE MOVE


"On the Move" is een interactief programma voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa.
Het werd ontwikkeld in de jaren '90 en wordt herbekeken in '17-'18.


title1.gif