eg_header4.png

Overlegplatform 'Kleurrijk Vlaanderen'

Dit overlegplatform brengt sinds 2003 sleutelactoren in de internationale jongerenmobiliteit uit verschillende sectoren samen:
Coprogram, VDAB-Eures, EPOS-agentschap, ACV-jongeren, ABVV-jongeren, VLIR-UOS, VLHORA, Euroguidance, Wegwijzer, Steunpunt 4de pijler, AFS Vlaanderen.
JINT doet het secretariaat en zit voor.
Het platform heeft tot doel elkaar blijvend te informeren over de evoluties binnen de sector, gemeenschappelijke uitdagingen te formuleren en eventueel gezamelijke acties of projecten op poten te zetten.
De grootste realisaties gegroeid uit dit overlegplatform zijn:
  • www.kamiel.info, een handige website over paperassen voor jongeren die naar het buitenland vertrekken.
  • Onderzoeknaar de omkadering voor Vlaamse jongeren die naar het Zuiden trekken door Carla Bracke, 2008.
  • Organisatie van studiedagen Grote Trek I en II over jongerenmobiliteit naar het Zuiden in maart 2008 en 2009.
  • Kwaliteitskader (PDF document) Kwaliteitskader voor jongerenmobiliteit naar het Zuiden in 2009.
  • Move2learn verslag van het evenement van 19 mei 2011
  • VIEWMASTER verslag van het evenement op 18 juni 2013