eg_header4.png
Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding: Europese projecten rond keuzebegeleiding.

The Erasmus+ website for dissemination and exploitation of results.

Deze tool is een elektronisch platform voor de verdeling en de exploitatie van resultaten van projecten die gefinancierd en gerealiseerd worden door het DG EAC. Het is een nuttige bron voor iedereen die betrokken is bij educatieve en culturele programma’s en biedt via 1 enkel toegangspunt heel wat interessante informatie over gefinancierde projecten binnen deze educatieve en culturele programma’s.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

ADAM


ADAM (Advanced Data and Archiving Managementsystem) is een nieuwe Europese portaalwebsite voor het Leonardo da Vinci-programma. De hoofddoelstelling is om met verloop van tijd een volledig overzicht te bieden inzake producten en resultaten die in het kader van Leonardo da Vinci-projecten gerealiseerd werden.

Daarnaast vindt u er eveneens informatie over de projecten zelf en de partners die hieraan meegewerkt hebben. ADAM is ook een ideaal disseminatiekanaal en marketinginstrument voor uw project. Bovendien is het een centraal, Europees instrument voor het zoeken van partners.
http://www.adam-europe.eu/

EuroApprenticeship network


Deze website geeft toegang tot een Europees platform met goede praktijken over mobiliteit, met bijzondere aandacht voor de noden van jongeren in het systeem van leren en werken.
http://www.euroapprenticeship.eu/

Academia


Europees uitwisselingen voor keuzebegeleiders.
Academia netwerk

Mevoc


Het doel van het MEVOC project is het ontwikkelen van een praktisch interactief online handboek om studie- en loopbaanbegeleiders te helpen voor zich zelf te bepalen wat kwalitatief goede begeleiding is. Bovendien wil het handboek hen de mogelijkheid bieden de eigen begeleidingsactiviteiten te beoordelen en te laten zien wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit ervan te verbeteren.
http://www.mevoc.net/NL/fs.htm

DYNOT


Verschaft actuele informatie over de ICT sector voor leerlingbegeleiders. Functioneert als benchmark voor ICT ondernemingen, en bevordert Europese mobiliteit.
http://www.dynot.net/


Third age guidance: Developing and testing models of labour market guidance suitable to the needs of older people


Dit is de website van een Europees partnerschap dat de noden van keuzebegeleiders en andere professionelen die met ouderen werken, wil ondersteunen in hun inspanningen om de arbeidsmarkt te betreden, te blijven of te veranderen.
http://eprints.gla.ac.uk/44502/1/Clayton_CEDEFOP_Pre-final_version.pdf