eg_header2.png

Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding.
Relevante netwerken, organisaties en fora op Europees en internationaal niveau.

EUROGUIDANCE


Het Euroguidance netwerk is een netwerk van centra in Europa die de loopbaanbegeleidingssystemen in Europa verbinden.
Euroguidance stimuleert mobiliteit, door loopbaanbegeleiders en individuen te helpen de bestaande mogelijkheden van Europese burgers door heel Europa te begrijpen.
http://euroguidance.eu/
Euroguidance Vlaanderen

EURES


EURES heeft tot doel informatie, advies en diensten te verlenen op het gebied van werving en arbeidsbemiddeling (“job-matching”) aan werkzoekenden en werkgevers, alsmede aan iedere burger die wil profiteren van het beginsel van vrij verkeer van personen.

EURES is in 1993 opgericht en is een samenwerkingsnetwerk van de Europese Commissie en de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en andere partnerorganisaties. Ook Zwitserland neemt deel in het EURES-samenwerkingsverband. De gezamenlijke middelen van de EURES-leden en -partners vormen een solide basis voor het EURES-netwerk voor een dienstverlening van hoge kwaliteit aan werkzoekenden en werkgevers.

http://ec.europa.eu/eures/
EURES


EURODESK


Eurodesk is een netwerk met partners in 31 Europese landen. Het wil jongeren en jeugdinformatiewerkers informeren rond Europese jongerenthema's en mogelijkheden voor internationale mobiliteit.

Eurodesk beheert een Europese databank en website rond financieringsmogelijkheden voor internationale jongerenprojecten. Daarnaast is Eurodesk ook verantwoordelijk voor de uitbouw van de Europese jongerensite.

JINT zorgt ervoor dat de informatie over Vlaanderen op beide sites en in de databank up-to-date blijft.

http://www.jint.be
http://www.eurodesk.org/


EURACCESS


Euraxess Researchers in Motion is het merk dat alle Europese acties voor onderzoekers omvat.
Voor steun bij praktische zaken bouwden de Europese lidstaten samen het Europese mobiliteitsportaal en het netwerk van mobiliteitscentra, Euraxess Services, uit.
Een belangrijk onderdeel is Euraxess jobs, een vacaturedatabank voor onderzoekers in heel Europa.

http://ec.europa.eu/euraxess/


The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)


De “European Lifelong Guidance Policy Network” (ELGPN) heeft tot doel om de lidstaten van de EU en de Europese Commissie te helpen bij de Europese samenwerking op het vlak van levenslange keuzebegeleiding in zowel onderwijs, beroepsopleiding als werkgelegenheid.

Bezoek de ELGPN website


Guidenet


Guidenet biedt aan de keuzebegeleiders de kans om te netwerken en linken te leggen met een brede waaier aan personen, diensten en organisaties in Europa.
Guidenet wil een transnationaal expertisenetwerk opbouwen om initiatieven rond levenslange keuzebegeleiding samen te brengen en te verspreiden bij keuzebegeleiders in Europa.

http://www.guidenet.org/