eg_header1.png


Informatie voor keuzebegeleiders en leerkrachten over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding.

EUROGUIDANCE Vlaanderen wil ook informatie verschaffen over relevante bronnen en allerhande ontwikkelingen op Europees en internationaal vlak, die relevant zijn voor keuzebegeleiders, leerkrachten, trainers, mentoren... in onderwijs, beroepsopleiding of de arbeidsmarkt.
De volgende rubrieken komen hierbij aan bod:
- Relevante documenten van de Europese Commissie en internationale instellingen
- Relevante netwerken, organisaties en fora op Europees en internationaal niveau
- ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network update.gif
- Europese en internationale projecten rond keuzebegeleiding update.gif
- Vlaamse projecten rond keuzebegeleiding met Europese middelen
- Europese en internationale financieringsbronnen om projecten op te zetten rond keuzebegeleiding
- "EUROGUIDANCE INSIGHT" de EUROGUIDANCE newsletter
- Mobiliteit voor keuzebegeleiders, leerkrachten, trainers, mentoren... en werken in het kader van ontwikkelingswerk update.gif