eg_header2.png


Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding.

Europese en internationale financieringsbronnen om projecten op te zetten rond keuzebegeleiding.

Het Europees Programma 'ERASMUS+'
Het Programma ERASMUS+ laat individuen toe om gedurende alle fasen van hun leven stimulerende leermogelijkheden te volgen over heel Europa. .
Ook kunnen partnerschappen worden ingediend o.a. rond keuzebegeleiding...
Voor meer informatie:
EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'
EPOS vzw is het Nationaal Agentschap dat instaat voor het implementeren van het Europees Programma 'ERASMUS+' in onderwijs en opleiding in Vlaanderen, en is het eerste aanspreekpunt voor informatie en advies rond het opzetten van Europese projecten.
http://erasmusplus.vlaanderen/home
Daarnaast kan u ook terecht bij de site van de Europese Commissie
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm
Voor het dagelijks beheer van de gecentraliseerde acties van het LLP doet de Europese Commissie een beroep op EACEA, het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussel.
http://eacea.ec.europa.eu/

Het ESF-programma (Europees Sociaal Fonds)
Het Vlaamse ESF-programma Doelstelling 2 voor de periode 2007-2013 is allesbehalve een alleenstaand programma. Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese financiële ondersteuning van de inspanningen die de lidstaten leveren in het nastreven van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren.
Ook hier liggen er kansen voor projecten rond loopbaanbegeleiding.
Voor meer informatie:
Het ESF-Agentschap Vlaanderen krijgt de opdracht van de Vlaamse Regering toegewezen om het ESF-programma in Vlaanderen en de aanverwante programma’s te beheren, en is uw eerste aanspreekpunt voor informatie en advies over het opzetten van (meestal Vlaamse) projecten in ESF.
http://www.esf-agentschap.be/