eg_header1.png

Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding.
Relevante documenten van de Europese Commissie en internationale instellingen.

Levenslange keuzebegeleiding staat op de politieke agenda in vele internationale fora. Studiekeuze- en loopbaanbegeleiding wordt, in de EU, de OECD en de Wereldbank, meer en meer gezien als een instrument dat bijdraagt tot de promotie van sociale en economische ontwikkeling.

De toegenomen belangstelling voor levenslange keuzebegeleiding heeft geresulteerd in een aantal beleidsdocumenten, onderzoeken en analyses, handboeken en andere publicaties. U kan de volgende links gebruiken om meer te weten te komen over de initiatieven op het vlak van levenslange keuzebegeleiding van de EU, OECD, ILO en de Wereldbank:

Initiatieven van de EU op het vlak van levenslange keuzebegeleiding


CEDEFOP

De publicatie van CEDEFOP "Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European reference tools" (2005) beschrijft een introductie tot drie gemeenschappelijke Europese referentie instrumenten voor keuzebegeleiding:

- doel en principes voor het aanbod aan levenslange keuzebegeleiding;

- kwaliteitszorg voor aanbieders van keuzebegeleiding in Europa;

- kenmerken van levenslange keuzebegeleidingsystemen.

De publicatie licht de oorsprong van de drie referentie instrumenten toe. Het geeft ook suggesties over hoe de instrumenten gebruikt kunnen worden, om het bestaande beleid en systemen voor keuzebegeleiding te verbeteren op nationaal, regionaal en lokaal vlak, en voor peer learning op nationaal en Europees niveau.

Download de CEDEFOP publicatie
De beleidslijnen en systemen voor levenslange begeleiding - verbeteren met behulp van gemeenschappelijke Europese referentie-instrumenten vertaling in het Nederlands door de collega's van EUROGUIDANCE NederlandIn 2004 publiceerden de OECD en de Europese Commissie gezamenlijk de “Career Guidance Handbook for Policy Makers”. Het handboek brengt suggesties voor verbetering van de begeleiding voor jongeren en volwassen, alsook voor een bredere toegang tot de diensten en een versterking van de ontwikkeling van het systeem. Het bevat een reeks beleidsaanbevelingen en goede voorbeelden van beleid uit onderwijs, beroepsopleiding en de arbeidsmarkt.

Je kunt de online publicatie hier downloaden
Resoluties rond Guidance.

Belangrijke EU documenten zagen het levenslicht in mei 2004 en opnieuw in november 2008 toen de Europese Raad van Onderwijsministers de “Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe" aannamen.

Je kunt de resolutie van 2004 hier downloaden

Je kunt de resolutie van 2008 hier downloaden

Onderzoek uit 2011 naar de implementatie in de lidstaten van de EU is hier beschikbaar:
Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

In 2001 lanceerde de OECD een overzicht naar het beleid i.v.m. keuzebegeleiding in veertien OECD landen. CEDEFOP en ETF vulden in 2002, op vraag van de Europese Commissie, het overzicht verder aan met de ontbrekende lidstaten en de kandidaat-lidstaten. Eveneens in 2002 ondernam de Wereldbank een gelijkaardig initiatief in nog zeven andere landen. CEDEFOP publiceerde, op basis van die werkzaamheden, in 2004 een synthese van de resultaten van de 29 Europese landen, alsook een kort document dat de Europese landen met de andere landen vergeleek.

Je kunt het CEDEFOP rapport Guidance Policies in the knowledge society – trends, challenges and responses across Europe hier downloaden.
European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

ELGPN publicatie "Lifelong guidance policies: Work in Progress".

Het European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) heeft een rapport gepubliceerd met daarin de activiteiten en resultaten van hun werkplan 2008-2010. Het doel van de ELGPN is lidstaten van de EU en de EU zelf te ondersteunen in de ontwikkeling van Europese samenwerking op het gebied van levenslange keuzebegeleiding, zowel in onderwijs als de arbeidmarkt.

De activiteiten zijn uitgevoerd in werkgroepen (Work Packages):
- Work Package 1: Career Management Skills;
- Work Package 2: Access to Guidance;
- Work Package 3: Coordination and cooperation mechanisms;
- Work Package 4: Quality assurance and developing and evidence base for policy and systems development.
Het rapport biedt waardevolle inzichten hoe men in andere landen met deze thema’s omgaat.

Het rapport "Lifelong guidance policies: Work in Progress" kan je hier downloaden

Recente ELGPN publicaties (oktober 2012) werden door onze collega's van EUROGUIDANCE Nederland in het Nederlands vertaald:
- Beleidsontwikkeling voor levenslange begeleiding: Een Europese resource kit
- De implementatie van het beleid voor vaardigheden voor loopbaanmanagement (CMS)
- Jeugdwerkloosheid. De rol van beleid voor levenslange begeleiding bij de aanpak van het arbeidsaanbod en arbeidsvraag
- Flexicurity, gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding

Meer informatie over de ELGPN via:
De ELGPN site

Initiatieven van de OECD op het vlak van levenslange keuzebegeleiding


De OECD, heeft samen met de EU, een significante rol gespeeld om keuzebegeleiding terug in de belangstelling te krijgen.

We geven hier een korte beschrijving van relevante OECD onderzoeken en publicaties, met waar mogelijk ook de links naar online documenten.

In 2004 publiceerden de OECD en de Europese Commissie gezamenlijk de “Career Guidance Handbook for Policy Makers”. Het handboek bestaat uit suggesties voor verbetering van de begeleiding voor jongeren en volwassen, alsook voor een bredere toegang tot de diensten en een versterking van de ontwikkeling van het systeem. Het bevat een reeks beleidsaanbevelingen en goede voorbeelden van beleid uit onderwijs, beroepsopleiding en de arbeidsmarkt.

Je kunt de online publicatie hier downloaden
De OECD voerde, tussen 2000 en 2002, een onderzoek uit naar het beleid i.v.m. keuzebegeleiding in veertien OECD landen, waarvan de meeste Europese landen. Het rapport over de 14 landen is beschikbaar op de OECD website (onderaan de webpagina). Op basis van de bevindingen uit de landenstudies en op de resultaten van twee symposia over keuzebegeleiding, produceerde de OECD in 2004 de publicatie Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap.


De OECD webpagina over keuzebegeleiding bevat links naar documenten over o.a. kwaliteit in de keuzebegeleiding, het gebruik van ICT in de keuzebegeleiding en de opleiding van keuzebegeleiders.

Initiatieven van de ILO en de Wereldbank op het vlak van levenslange keuzebegeleiding


ILO

In juni 2004 nam de ILO de aanbeveling R195 aan, de zogenaamde “Human Resources Development aanbeveling”. Deze aanbeveling benadrukt dat keuzebegeleiding een sleutelrol speelt in de promotie van levenslang leren. Download de ILO aanbeveling.


De Wereldbank

In opvolging van het OECD onderzoek naar het beleid i.v.m. keuzebegeleiding in veertien OECD landen, startte de Wereldbank een gelijkaardig onderzoek bij 7 landen: Chili, de Filippijnen, Polen, Roemenië, Rusland, Zuid-Afrika en Turkije. De Wereldbank publiceerde in 2004 de resultaten in het rapport "Public Policies for Career Development. Case Studies and Emerging Issues for Designing Career Information and Guidance Systems in Developing and Transition Economies". Download het Wereldbank rapport.