eg_header4.png

EUROMODULES


Het is niet zo eenvoudig om iemand die naar het buitenland wil om te studeren of te werken raad te geven. Daarom hebben we de Euromodules ontwikkeld.

Door middel van de ontwikkeling van deze opleiding willen we een bron van informatie aanbieden voor al wie betrokken is bij de studie- of loopbaanbegeleiding.

We besteden tijd aan verschillende punten, zoals de Europese wetgeving, studeren en onderzoek binnen en buiten de Unie, werken en zelfstandig worden binnen de Unie, …

De opleiding bestaat uit verschillende modules. Ieder deel behandelt een welbepaald onderdeel van de algemene problematiek.

De modules worden in digitale versie op deze pagina aangeboden. Na elke module is er een zelfevaluatie voorzien.

Deelname is gratis, instappen kan op ieder moment.

em.jpg
Inhoud van de EUROMODULES:


Module 1: Inleiding.Module 2: Europese wetgeving.


Om de Europese wetgeving aangaande onderwijs en beroepsopleiding wat meer te kaderen en een breder perspectief aan te bieden, schetsen we eerst een algemeen kader.
We geven een kort overzicht van de verschillende instellingen die in het leven geroepen zijn binnen Europa om nadien de wetgeving met betrekking tot onderwijs toe te lichten.


Module 3: Misschien vervelend, maar wel belangrijk.


In deze module hebben we het o.a. over douane, consulaire bijstand, naleven van de wet (alcohol, drugs, verkeer,...), gezondheid, contact met thuisblijvers...
M.a.w. misschien vervelend, maar wel belangrijk...


Module 4: Reglementering aangaande wonen in een E.U. lidstaat.


In deze module behandelen we o.a het verblijfsrecht, formaliteiten, erkenning van diploma's en nuttige ervaring, de sociale zekerheid van de student, ...


Module 5: Studeren en onderzoek in één van de EU lidstaten.


De laatste jaren heeft iedereen het over levenslang en levensbreed leren en dat is in se ook waar het hier om draait. Iedereen wil betere startkwalificaties om op deze wijze meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Ervaring opdoen in het buitenland is een middel om culturele bagage te verwerven, waar ieder van ons baat kan bij hebben.


Module 6: Werkervaring opdoen in het buitenland.


Een job vinden kan tegenwoordig een waar hindernissenparcours zijn. Werkgevers worden immers steeds veeleisender wanneer het om talenkennis en ervaring buiten de school gaat. Er zijn verschillende mogelijkheden voor jongeren om aan deze eisen te voldoen en hun C.V. uit te breiden via bedrijfsstages of een werkervaring in het buitenland.
Aangezien stage een zeer breed begrip is dat verschillende activiteiten dekt, is het noodzakelijk om een duidelijk begrippenkader te schetsen. Er moet natuurlijk een onderscheid gemaakt worden tussen werkplekleren, stage en werkervaring opdoen.

Zie ook:
Werkervaring opdoen in het buitenland

Module 7: Werken, zelfstandig worden of vrijwilligerswerk in één van de EU lidstaten.


Veel jonge en ook iets oudere werknemers nemen hun kans te baat en beproeven hun geluk in het buitenland. Dit hoeft niet altijd in loonverband. Sommigen trekken er ook op uit en proberen het als zelfstandige waar te maken in een zuiders land. In dit hoofdstuk proberen we een kader te schetsen en wat nuttige informatie mee te geven.

Zie ook:
Werken in het buitenland

Module 8: De Europese en andere programma’s.


Er bestaan verschillende mogelijkheden om tijdens het volgen van studies, van een opleiding of na het behalen van een diploma secundair of hoger onderwijs in het buitenland te studeren. Grosso modo zijn er twee manieren: je kan vertrekken met behulp van een Europees project of je vertrekt als free mover. Deze laatste categorie wordt hier niet verder behandeld. De EU heeft een hele reeks uitwisselingprogramma’s opgezet.

Zie ook:
Studeren of werkervaring tijdens of na het secundair onderwijs of de leertijd
Studeren of werkervaring tijdens of na het hoger professioneel onderwijs
Studeren of werkervaring tijdens of na het academisch onderwijs aan hogescholen of universiteiten
Tips voor free movers

Module 9:Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?


De nationale rechters moeten altijd toezien op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit het Gemeenschapsrecht. Zij zijn de bewakers van iedere regel die met deze wetgeving in strijd zou kunnen zijn. Ook op het Europese niveau bestaan er verschillende mogelijkheden om in beroep te gaan.


Module 10: Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa.


Op veel studenten oefent het buitenland een onverklaarbare aantrekkingskracht uit. Velen beperken zich tot Europa, maar voor anderen gaat dit nog niet ver genoeg. Zij willen graag studeren in verre oorden, zoals USA, Canada of China. Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk een exhaustief overzicht te geven, maar wel om kort wat nuttige informatie aan te bieden.

Zie ook:
Informatie over studeren buiten de Europese Unie (Zwitserland) en buiten Europa (Canada, VS, China & Taiwan , Australie, Japan)!

Module 11: De EER student in België

Elke onderdaan van een lidstaat van de EU/EER kan aan een Belgische onderwijsinstelling komen studeren zonder eerst een visum te moeten aanvragen. Toch zal hij of zij aan enkele voorwaarden moeten voldoen.


Nuttige links

em.jpg