eg_header3.png

Situering, doelgroepen en methodologie van het EUROGUIDANCE-centrum

1)Situering

In het kader van het ERASMUS+ wordt het EUROGUIDANCE-centrum uit het Leonardo da Vinci Programma en het Leven Lang Leren Programma (LLP) verdergezet dat als contactpunt en informatiebron voor studie-en loopbaanbegeleiders zal fungeren en dat tevens deel zal uitmaken van een nationaal en een Europees netwerk.

Het EUROGUIDANCE-centrum is ondergebracht in de vzw EPOS, die een aantal Europese programma's uitvoert en coördineert rond onderwijs en beroepsopleiding in Vlaanderen.

Mission statement of the EUROGUIDANCE centres:

"The EUROGUIDANCE centres will facilitate transnational mobility for education & training in the EU by acting as a intercultural agent, i.e. a clearing-house, for information requests on education and training opportunities, that have their origins both within one's own Member State and within other Member States. The EUROGUIDANCE centres will give concrete expression to articles 149 & 150 of the Treaty i.e. a European dimension in guidance to education & training."

2)Doelgroepen:

De "Finale doelgroep" (in principe werkt het EUROGUIDANCE-centrum niet met deze doelgroep)

'Jongeren, volwassenen, studerenden, werkenden, werklozen die vragen hebben rond onderwijs, beroepsopleiding en vorming in Europa'.

De "Intermediaire doelgroep" (in principe werkt het EUROGUIDANCE-centrum enkel met deze doelgroep)

In Vlaanderen en Brussel: Studie- en Loopbaanbegeleiders in CLB centra, VDAB diensten en ACTIRIS diensten... die met de finale doelgroep werken, en de CLB-koepels, EURES, BIJOB Brussels International Jobcentre, ......

Transnationaal: Netwerk van de EUROGUIDANCE-centra in Europa.

3)Manier van werken (methodologie)

De werking is vraaggestuurd en klantgericht:

Het Vlaamse EUROGUIDANCE-centrum functioneert vraaggestuurd, de activiteiten vertrekken vanuit de concrete vragen over mobiliteit in Europa die ons via de intermediaires worden gesteld.

Uitgangspunt is dat informatie enkel bij het nationale of Europese netwerk wordt opgevraagd als daar een concrete aanleiding (vraag) toe bestaat.

Deze manier van werken garandeert een efficiënte benadering. Een ander voordeel is dat het antwoord op de vraagstelling op maat van de klant wordt geleverd.

Sleutelrol van het Vlaamse EUROGUIDANCE-centrum:

- Het Vlaamse EUROGUIDANCE-centrum staat in relatie tot de andere EUROGUIDANCE-centra van Europa die deel uit maken van het netwerk van EUROGUIDANCE-centra onder het ERASMUS+ programma.

- Het Vlaams EUROGUIDANCE-centrum staat in relatie tot relevante organisaties in Vlaanderen en Brussel op het gebied van studie-en loopbaanbegeleiding en beroepsopleiding. Dit garandeert dat bij iedere vraag van de Europese collega's de relevante en meest recente informatie ter beschikking is.