eg_header1.png

Viewmaster Europe: Inkijk in de voorbereidingen van de Europese subsidieprogramma’s 2014 – 2020, met de focus op jongeren

Brussel, 18 juni 2103

Locatie: Vlaams-Europees verbindingsagentschap, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Organisatie: Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap en Kleurrijk Vlaanderen , een platform van informatieverstrekkers over internationale jongerenmobiliteit in Vlaanderen.

Context: In 2014 lanceert de Europese Commissie de nieuwe subsidieprogramma’s 2014-2020 ( met o.a. Erasmus for All ...) die zich onder meer naar jongeren en hun organisaties richten. Aan de concrete invulling van de verschillende programma’s wordt op dit moment nog gesleuteld. Wat wel vast staat, is dat ze gevoed worden door de beleidskaders Europa 2020 en de European Youth Strategy.
Op deze infodag stellen we je niet de nieuwe subsidieprogramma’s voor. We geven je wel een inkijk in het grotere kader dat de voedingsbodem voor deze programma’s is. Je krijgt een beter zicht op de doelstellingen van de verschillende Europese subsidieprogramma’s, met de focus op jongeren. Daarbij komen het hoe en waarom van het Europese beleid, de gemaakte keuzes en de link met de Vlaamse context aan bod. Tenslotte is de infodag ook een ontmoetingsplek voor deelnemers uit de verschillende sectoren.

Programma:
9.30 – 10.00 u. Onthaal met koffie
10.00 – 11.15 u. Opening en inleidende plenaire sessie: Een blik op de Europese beleidskaders met een focus op de kansen voor jongeren. Situering door van de Europese Commissie (DG EAC) en van het Europees Jeugdforum.
11.30 – 12.30 u. Workshops ronde 1
: We gaan in kleine groepen dieper in op de ontwikkelingen vanuit één specifieke invalshoek. Keuze uit jeugd, onderwijs en opleiding, cultuur en media, sport, Europa voor de burger, Europees Sociaal fonds (ESF)
13.30 – 14.30 u. Workshops ronde 2
14.45 – 15.15 u. Afsluitende inspirerende plenaire sessie : Wat nemen we mee naar het werkveld, en welke kruisbestuivingen zijn er over de sectoren heen mogelijk?
15.15 u. Informeel overleg bij een drankje en hapje

http://www.vleva.eu/ViewmasterEurope