eg_header3.png

Onderwijs in Vlaanderen en Brussel

Informatie voor (Vlaamse) leerkrachten, ouders en studenten in de scholen van SNOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en Europese of Internationale scholen.

Publicaties over onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

(te bestellen en te downloaden)
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/

Databank met Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel:

Op deze website kunt u het antwoord vinden op vragen als:
  • Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau?
  • Welke studierichtingen, opleidingen, ... kan ik er volgen?
  • Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen, ... aan?
  • Wat zijn de adressen en het studieaanbod van de scholen in een bepaalde regio

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

Onderwijskiezer helpt jongeren kiezen

Zijn je leerlingen op zoek naar een studierichting die goed bij hen past? Dan kunnen ze terecht op de CLB-website Onderwijskiezer. Daar vinden ze objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over alle studierichtingen en opleidingen in Vlaanderen en Brussel.

CLBCHAT

Op de CLBCHAT praat je met een medewerker van het CLB.

Hoger Onderwijs in Vlaanderen - Informatiebrochure 2017

De brochure bevat informatie over de organisatie van het hoger onderwijs (soorten instellingen en opleidingen, toelatingsvoorwaarden, leerkrediet, …) en over studeren in het buitenland of studeren met een functiebeperking. Verder worden ook een aantal veelgebruikte woorden uit het hoger onderwijs verklaard.
Je kan de brochure bestellen of downloaden op Brochure Hoger Onderwijs 2017

Instappen in het Hoger Onderwijs? Exploratietool COLUMBUS biedt antwoorden !


Tijdens 2017-18 zal een aangepaste versie van Columbus verschijnen om het studiekeuzeproces in de derde graad van het secundair onderwijs te versterken.
  • De school zal het moment van afname zelf kunnen kiezen en de modules zullen apart ingevuld kunnen worden. Hierdoor kan de school een eigen traject uittekenen.
  • Voor de leerlingen van het laatste jaar zullen de vernieuwde vragenlijsten van Columbus ten laatste op 6 november 2017 beschikbaar zijn. De huidige versie gaat echter niet offline dus leerlingen kunnen op elk moment van het jaar in Columbus werken.
  • In vergelijking met 2016-17 zal er meer specifieke feedback gegeven worden voor bepaalde onderdelen van Columbus. Deze nieuwe feedback zal beschikbaar zijn vanaf 1 februari 2018. Intussen blijft de huidige versie van de feedback wel beschikbaar.
  • Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus operationeel uiterlijk op 1 februari 2018. Vanaf dan zullen zij ook beperkte feedback krijgen voor bepaalde onderdelen.
  • Bij de start van het schooljaar zal meer specifieke informatie over de aangepaste versie van Columbus volgen onder de vorm van een geactualiseerd draaiboek. Met dit draaiboek kunnen scholen aan de slag om Columbus te integreren in hun school-eigen visie op onderwijsloopbaanbegeleiding en het traject dat leerlingen doorlopen.

'Klaar voor hoger onderwijs'

De dienst studieadvies van de Arteveldehogeschool ontwikkelde 'Klaar voor hoger onderwijs', een digitaal instrument dat leerlingen helpt een zicht te krijgen op de verwachtingen die het hoger onderwijs stelt op het vlak van studiekeuze-, leer-, ICT- en taalcompetenties.
Gedurende zes jaar zette Klaar voor hoger onderwijs als sensibiliserende, remediërende en stimulerende online tool onderwijsloopbaanbegeleiding in de klas sterk op de kaart.
De dienst studieadvies van de Arteveldehogeschool besliste om de tool stop te zetten om mee te werken aan één kwalitatief Vlaams-breed platform voor onderwijsloopbaanbegeleiding.
Het blijven bestaan van diverse online tools is immers niet handig en weinig efficiënt voor secundaire scholen.
De beste onderdelen uit Klaar voor hoger onderwijs werden opgenomen in het exploratie-instrument Columbus.
Voor meer info, ga naar Klaar voor hoger onderwijs?


Een job in het onderwijs

Info speciaal voor Nederlanders.
The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)


Schoolboeken in Vlaanderen

Een lijst met boeken kan je vinden op de site van Boekenbank
Educatieve uitgaven op boek.be

Vergelijkingstabel secundair onderwijs Nederland en Vlaanderen:

Klik op:
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs. 21 FEBRUARI 2003 (B.S. 06/05/2003)

WIKIPEDIA: onderwijsstructuur in Nederland en Vlaanderen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs#Onderwijsstructuur_in_Nederland_en_Vlaanderen