Archief nieuws van Januari tem Juni 2013


- "EUROGUIDANCE INSIGHT": De EUROGUIDANCE newsletter


De tiende editie van de EUROGUIDANCE Newsletter is er!

‍- Volg ons op Twitter

http://www.twitter.com/euroguidanceFL

‍- Volg ons op Pinterest

Euroguidance op Pinterest

‍‍- Apps over mobiliteit voor Android.

Voor gebruik met tablets en GSM's onder het besturingssysteem Android
Apps over mobiliteit voor Android

‍- Nieuw EU-programma Erasmus+

(Juni 2013) Eind juni werd een triloogakkoord bereikt over “Erasmus +”, het nieuwe EU-programma voor Onderwijs, Opleiding, Jongeren en Sport voor de periode 2014-2020.
Meer info

‍- ERASMUS Impact study

(May 2013) As student or former student you may or may not have spent time abroad for study or internship. If you have been abroad you may or may not have done so under the ERASMUS programme. In any case the European Commission is interested in your experiences during this time and what effect being abroad or staying in your home country has had on your personal and career development. All participants in this study will receive an individual analysis of your personal development compared to that of other students. Neem deel...

‍- Erasmus loans for masters students will greatly expand mobility

(Mei 2013) The ‘Erasmus Master Student Loan Guarantee’ is one of the entirely new proposals to support the higher education sector – along with the extension of Erasmus mobility to the world and the creation of Knowledge Alliances to promote more intensive cooperation between higher education and business – in the European Commission's proposal for the next generation of education and training support, Erasmus for All. Read more...

‍- EU-burgerschap: Commissie stelt 12 nieuwe maatregelen voor als impuls voor rechten van burgers

(Mei 2013) De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw initiatief gepresenteerd om de rechten van de EU-burgers te versterken. Het gaat om een reeks maatregelen om belemmeringen aan te pakken waarmee burgers in hun dagelijks leven nog steeds te maken hebben. Met de voorstellen wordt onder meer beoogd om het eenvoudiger te maken in een ander EU-land te werken en een opleiding te volgen.

‍- Venture

(April 2013) Everything you need to know about studying, living and working abroad. Zeer interessante site over mobiliteit van onze Engelse collega's!
http://www.venture-uk.co.uk/

‍- Feest van Europa

(April 2013) De Europese instellingen openen hun deuren op 4 mei 2013
EU opendoor2013
EU opendoor2013


‍- Zomercursus Chinese Taal en Cultuur voor jongeren

(April 2013) Zijn er in je school leerlingen met interesse voor de Chinese taal en cultuur en hebben ze al een eerste kennismaking met deze Aziatische taal gemaakt? Schrijf dan in voor een zomercursus Chinese Taal en Cultuur. De Chinese overheid geeft aan 36 jongeren tussen 14 en 18 jaar een unieke kans om van 14 tot 30 juli in China zelf een onderdompeling in deze taal en cultuur te beleven. Voor meer info over de aanvraagprocedure, mail of bel naar maddy.bollen@ond.vlaanderen.be, 02 553 95 58. Je aanvraag moet voor 30 april binnen zijn.

‍- Gebruikersonderzoeken rond PLOTEUS en over het EQF portal.

(Maart 2013) De Europese Commissie ‘Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur’ (DG EAC) wil graag uw aandacht vestigen op twee gebruikersonderzoeken: over PLOTEUS en over het EQF Portal. Meer info hier.

‍- De SIDIN app

(Maart 2013) De #**SIDIN** app is een handige digitale programmagids voor de voorbereiding en het bezoek van studie informatiedagen, te downloaden op:

googleplay.jpg
googleplay.jpg
itunes.jpg
itunes.jpg


‍- De Chinese overheid stelt 200 beurzen ter beschikking van Europese studenten

(Februari 2013) deadline 30 april 2013, Meer info:
Call for Application for the Chinese Government Scholarship
Chinese Government Scholarship Program (EU Window)

‍- Je rechten als mobiele student

(Februari 2013) De rechten van mobiele studenten in de Europese Unie : een handleiding (gratis).
Je rechten als mobiele student

‍- Studie-informatiedagen (SIDIN)

(Januari 2013) Elk jaar organiseren de centra voor leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie in de vijf Vlaamse provincies studie-informatiedagen (SID-in).
Laatstejaars secundair onderwijs maken er kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Zo helpen we die leerlingen in hun studie- of beroepskeuze. In vier van de vijf provincies (niet in Limburg) bieden we naast het aanbod opleidingen hoger onderwijs ook informatie over een aantal beroepssectoren. Zo kunnen ook jongeren die niét verder studeren er terecht met vragen over de inhoud van beroepen, over mogelijke tewerkstelling en verdere opleiding in bedrijven en organisaties.De beroepeninformatie is ook interessant voor jongeren die wél verder studeren. Zeker in tijden van crisis is het ook voor hen handig om weten welke opleiding het beste voorbereidt op een bepaald beroep, en in welke beroepssectoren ze terecht kunnen met een bepaald diploma.
Ook EUROGUIDANCE is weer aanwezig met een stand om informatie te geven over mobiliteit, studeren, werkervaring, vrijwilligerswerk... in het buitenland!
Meer info

‍- ELGPN publicaties

(Januari 2013) Recente ELGPN publicaties werden door onze collega's van EUROGUIDANCE Nederland in het Nederlands vertaald:
- Beleidsontwikkeling voor levenslange begeleiding: Een Europese resource kit
- De implementatie van het beleid voor vaardigheden voor loopbaanmanagement (CMS)
- Jeugdwerkloosheid. De rol van beleid voor levenslange begeleiding bij de aanpak van het arbeidsaanbod en arbeidsvraag
- Flexicurity, gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding

‍- Werkgelegenheid voor jongeren

(Januari 2013) De Commissie stelt voor om een jeugdgarantie in te voeren om te garanderen dat alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het formele onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een goede baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage krijgen aangeboden.
De Europese Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de lidstaten te helpen de onduldbaar hoge percentages jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting aan te pakken door jongeren banen, onderwijs en opleiding aan te bieden.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_nl.htm

‍- EU Skills Panorama

(Januari 2013) De EU Skills Panorama, een website met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vaardigheidsbehoeften op korte en middellange termijn, over het aanbod van vaardigheden en over discrepanties tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden. Het Panorama geeft op basis van gegevens en prognoses op EU- of lidstaatniveau de snelst groeiende beroepen en de belangrijkste knelpuntberoepen met hoge aantallen onvervulde vacatures weer.
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/

‍- ‍Archief:

Nieuws 2013 Jan-Jun
Nieuws 2012 jul-dec
Nieuws 2012 Jan-Jun
Nieuws 2011
external image c.gif

external image bBL.gif
external image c.gif