eg_header2.png

MOVE2LEARN & LEARN2MOVE: Verslag van het evenement van 19 mei 2011


Op 19 mei organiseerde het Platform Kleurrijk Vlaanderen het event Move2learn in de Artesis Hogeschool te Antwerpen. De organisatie was een samenwerking tussen AFS Interculturele Programma’s vzw, stad Antwerpen, EPOS vzw, Euroguidance, Europass, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en JINT vzw, coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking.

Het doel van dit event was om aan te tonen dat internationale ervaringen niet uitsluitend weggelegd zijn voor hoger opgeleiden, maar ook voor jongeren die de richtingen TSO, KSO, BSO, DBSO, BUSO, SENSE, TKO volgen of in leertijd zijn. We wilden een eerste stap zetten om ook voor deze jongeren iets in beweging te zetten!

Op de website www.move2learn.bekan u terecht voor foto's, verslagjes van de workshops, vertoonde presentaties en verschenen artikels.

Op onze Picassa site kan u enkele sfeerbeelden bekijken.Elke deelnemer kreeg er een exemplaar van het magazine X-plore, met interviews, info en weetjes over buitenlandervaringen voor jongeren. Dat magazine, dat speciaal voor deze dag werd samengesteld door studenten van de Lessius-hogeschool, kan u downloaden op onze website of herbekijken op www.exploremagazine.be

cover_exploremagazine_.jpgDe resultaten van de bevraging bij VOKA werkgevers werden in primeur voorgesteld door Hakima El Meziane. Het rapport kan u nu ook vinden op www.move2learn.be bij het verslag van de workshop "Een internationale ervaring? Staat goed op je CV!"