eg_header4.png2) Studeren zonder steun van Europese of andere programma's: de 'free movers':

Je schrijf je in aan een buitenlandse instelling en je volgt de volledige opleiding in het buitenland. Dat kan een duurdere en meer ingewikkelde mogelijkheid zijn, afhankelijk van het gastland.

Begin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !


Checklist:

1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ?

(ook om de cursussen vlot te kunnen volgen) soms moet je een bep. minimumniveau behalen op een taaltest, bv. in de UK vragen sommige instellingen score 6 of hoger op de IELTS (Intern. English Language Testing System).
Een voorbereidend jaar kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)

Waar vind ik aanvullende informatie?
- Culturele instituten
- adressen van buitenlandse ambassades in Belgie


2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?


USE-IT is tourist info for young people
USE-IT stands for no-nonsense tourist info for young people. USE-IT guides, maps, and websites are made by young locals, are not commercial, free, and up-to-date. Some USE-IT's also have a visitors desk, mostly run by volunteers. Every USE-IT publishes maps or guides that will guide you through the city in a no-nonsense way. Free in English.

3. Waar zul je verblijven ?

In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.

Erasmate is Europe’s short-term housing platform. On Erasmate you can search and offer short-term housing or sublet your accommodation.
Housing Anywere


4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ?

In de EU heb je verblijfsrecht voor de duur van de opleiding als je die opleiding aan een "erkende instelling" volgt, -> is de instelling erkend ? zie ook: adressen van buitenlandse ambassades in Belgie en De Visumbalie: Een visum nodig? (tegen betaling)
Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:

- beschikken over voldoende financiële middelen

- ziekteverzekering

Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus, taalcursus, ...)

Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)


5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de studie-periode te kunnen overbruggen ?

EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !

(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !)

Ook de inschrivingsgelden zijn dikwijls veel hoger dan in Vlaanderen!
Zie ook de levensduurte per land
Van de VRT redactie Hoe duur is onderwijs in eigen land en in het buitenland?
Recht op een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap? studietoelagen Recht op een studiebeurs in het gastland (zelden) ? Studentenjob (niet in alle landen mogelijk: een verblijfsvergunning is niet altijd een arbeidsvergunning) ? meer informatie: Studiebeurzen in het kader van bilaterale samenwerking

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 EURYDICE (PDF-document)
This annual report shows how fee and support systems (including grants and loans) work in higher education in Europe. In addition to providing a comparative overview on fees and financial support available for full-time students in 2016/17, it also includes individual country sheets outlining the main elements of national systems. In particular, the publication describes the range of fees charged to students and specifies which categories of students are required to pay, and which may be exempt.

National Student Fees and Support Systems in European Higher Education

6. Is je ziekteverzekering in orde ?

Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid
Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart?
Een gratis kaart waarmee u gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang hebt tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. U krijgt de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn
Europese ziekteverzekeringskaart

7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse studie ?

Zal je met het diploma dat je in het gastland zult behalen, aan de slag kunnen in Vlaanderen of ergens anders ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING ! Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs

8. In sommige landen moet je zeer vroeg inschrijven aan een universiteit of hogeschool, in de loop van het schooljaar voorafgaande aan de start van je studies:

-UK: centrale procedure via UCAS voor 15/10 - 15/01 - 24/03 - 30/06 al naargelang
-NL: centrale procedure (enkel voor bepaalde richtingen) voor 01/12 bij de IB-groep: ga naar 'aanmelding en studiefinanciering'

9. Lees zeker ook 'last but not least' over o.a. contact houden met de thuisblijvers en medische informatie...


FAQ ivm studeren als 'free mover' in een aantal landen

- in Wallonie & Bruxelles
- In Nederland
- In Frankrijk
- in Duitsland
- in de UK
- In de UK (muziekopleidingen)
- in Ierland (goedkoper maar goed alternatief voor de UK)
- in Italie
- in Spanje


Les dossiers Pays CampusFrance.
L’Agence vient de créer une nouvelle collection de publication, les Dossiers de CampusFrance, consacrés à un pays ou une région du monde qui ont pour but : - d’offrir un panorama local en matière d’enseignement supérieur, d’économie, d’évolution sociodémographique…
(Pays du Nord, Royaume Uni, Australie, Pologne, Turquie...)
http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaires/publications-et-etudes/les-dossiers-pays-campusfrance


Landenmodules (NUFFIC - Nederland)
Landenmodules bevatten algemene informatie over het specifieke onderwijssysteem van een land. Ook geven ze informatie over de belangrijkste diploma’s die in dit land worden uitgegeven, en de waardering van deze diploma’s in Nederland.
https://www.nuffic.nl/diplomawaardering/buitenlandse-onderwijssystemen


Länderinformationen van de DAAD (German Academic Exchange Service)
Sie interessieren sich für ein bestimmtes Land? Hier finden Sie länderspezifische Stipendienprogramme, Hochschulprojekte, Wissenschaftskooperationen, Informationen zum Hochschulsystem des Landes, Visabestimmungen und vieles mehr.
https://www.daad.de/laenderinformationen/de/ (In het Duits)
https://www.daad.de/laenderinformationen/en/ (In het Engels


Onderwijskiezer

http://www.onderwijskiezer.be/
Ga naar "Hoger onderwijs" en dan naar "buiten Vlaanderen" of direct:
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_buitenland.php
Buitenlandse infosites:
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_buitenland_sites.php

National Websites: "Study in..."

The ”Study in…” websites of different countries often provide good information about study opportunities for those coming from another country. They includes all sorts of practical information about living in the country.
http://euroguidance.eu/study-in-europe/national-websites/

Venture

Everything you need to know about studying, living and working abroad.
http://www.venture-uk.co.uk/


- , een algemene presentatie met links over verschillende landen, organisaties...

Databanken: Europa


Erasmusintern
ERASMUSINTERN stagedatabank

Praxisnetwork
PRAXISNETWORK stagedatabank

Languagelearning portal
http://www.languagelearningportal.com/l

Study in Europe
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Bachelorportal: Find and compare Bachelor's in Europe
http://www.bachelorsportal.eu/

Mastersportal: Finds the masters for you!
http://www.mastersportal.eu/

Phd Portal: Find and compare Phd's in Europe
http://www.phdportal.eu/

Find money for your education among 12,320 scholarships, grants and awards | EFG - European Funding Guide
http://www.european-funding-guide.eu/

Find Scholarship's
http://www.scholarshipportal.eu/

Free Scholarships Web : University, College, Master, PHD- University, Master and PHD Scholarships
http://freescholarshipsweb.com/

Short courses portal: Find and compare short courses in Europe
http://www.shortcoursesportal.eu/

PLOTEUS:
http://ec.europa.eu/ploteus/

OpenupEd is the first MOOCs (Massive Open Online Courses) initiative which goes Europe-wide, with the support of the European Commission:
http://www.openuped.eu/courses

Databanken: Wereldwijd


UNESCO:
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/index.shtml

Braintrack - Over 8'300 Links to Higher Educational Institutions in 194 Countries:
http://www.braintrack.com/

CLASSBASE - Beschrijving van kwalificaties in +200 landen
http://www.classbase.com/

Meer info ?


Je CLB centrum

De coördinator voor Europese en internationale zaken van je hogeschool of universiteit.

UNIPLACES: tool voor het zoeken van een studentenkot in het buitenland

The world's largest international accommodation network for Youth, Students and HomeOwners

The ERASMUS / Study Abroad information resource

Met EUROPASS toon je wat je kan!

KAMIEL, de 'paperassengids' voor jongeren met buitenlandse plannen!

Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!

Reisadvies per land

Reis Wijs: relevante informatie met betrekking tot reizen in het buitenland


PLOTEUS


ploteusnew.jpg

De portaalsite PLOTEUS: u vindt er informatie over leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus in de Europese ruimte. Die informatie wordt aangevuld met een beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels , Europese uitwisselingsprogramma's en huisvestingsmogelijkheden in het land van uw keuze. Deze portaal maakt maximaal gebruik van bestaande informatie. PLOTEUS is een service van de Europese Commissie in samenwerking met het Euroguidance netwerk.

ON THE MOVE


title1.gif

"On the Move" is een interactieve site voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa. "On the Move" wordt up to date gehouden door het Euroguidance netwerk.